Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Portforbud er en trussel mot småskala fjørfehold

Portforbudet som er gjeninnført for store deler av Østlandet har skapt fortvilelse. Fugler som har mistet hele våren risikerer nå å miste sommeren også.

Portforbud: Dette er ikke å beskytte fuglene, det er å utsette dem for lidelser, frustrasjon og stress, og fremtvinge masseavliving, skriver Jenny Rolness. Foto: Siri Juell Rasmussen
Portforbud: Dette er ikke å beskytte fuglene, det er å utsette dem for lidelser, frustrasjon og stress, og fremtvinge masseavliving, skriver Jenny Rolness. Foto: Siri Juell Rasmussen

Noen har solgt fuglene, andre ser ingen annen utvei enn å slakte ned. For hvert portforbud tvinges mange til å avvikle.

På denne måten presses de som ønsker å drive dyrevennlig til å gi opp. Det gir plass for mer industrielt dyrehold. Dette er i strid med den utviklingen som er ønsket av EU og flere politiske partier i Norge. Folk fratas sin frihet til å produsere mat med god dyrevelferd eller være selvforsynte med egg fra egne hagehøner. Det er verken trivelig, ønskelig eller i mange tilfeller mulig å drive med dette basert på innesperring.

Der fuglene ikke har tilgang til luftegård med tak kan de bli stengt inne i sommervarmen. Selv i hønsehus med ventilasjonsanlegg er varmen et problem. I hus uten ventilasjonsanlegg kan det bli kritisk varmt når fuglene skal stå inne og produsere varme. Temperaturer over 28 °C kan føre til varmestress hos fjørfe, som igjen kan føre til utvikling av fettlever, dårlig skallkvalitet på egg, lidelser og plutselig død.

Dette er ikke å beskytte fuglene, det er å utsette dem for lidelser, frustrasjon og stress, og fremtvinge masseavliving. Det er en stor påkjenning for dyr å miste friheten midt på sommeren. Selv en luftegård er ikke nok. Det er et goldt sted uten gress og ofte uten sol.

Mattilsynet kan ikke pålegge folk å bryte dyrevelferdsloven. De kan heller ikke forvente at folk skal slakte ned friske dyr. Omfattende nedslakting av utegående flokker kan også gi mangel på økologiske egg, og dermed mindre mulighet for folk til å velge mer etiske produkt.

Hvis Mattilsynet har fokus på dyrevelferd og god dyrehelse, er et godt levemiljø helt vesentlig. Løsningen er god plass, gode utemuligheter og avstand mellom fuglene, etter samme mønster som med mennesker i en pandemi. Det er i de tettpakka flokkene innendørs at fugleinfluensa er et stort problem og gir høy dødelighet. Det er ingen løsning å tvinge flere fugler inn under trange forhold eller presse bort småskala fjørfehold, og dermed bane vei for mer stordrift.

Fugleinfluensa er et problem i fjørfeindustrien, og det er der problemet bør løses. Mens fokuset er på ville fugler og utendørs tamfugler, viser dokumentasjon fra flere land at kilden til høypatogen fugleinfluensa er fjørfeindustrien, og at smitteveien mellom fjørfefabrikkene hovedsakelig følger handelsrutene, ikke de ville fuglenes trekkruter.

Mattilsynet bør oppheve portforbudet og heller oppfordre til vanlige forholdsregler. Et alternativ er at de gjør som i Danmark og krever inngjerding uten tak. Mattilsynet bør vise mer smidighet, og ikke minst ta hensyn til dyrevelferden.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

På leting etter listeria