Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Portforbud er det motsatte av dyrevelferd

Mattilsynet har gjentatte ganger lovet å oppheve eller redusere portforbudet dersom smitten minker, men det skjer ikke.

Portforbud: Tusenvis av fugler har vært innestengt i sommervarmen, etter først å ha mistet hele våren, skriver Jenny Rolness. Foto: Benjamin Hernes Vogl
Portforbud: Tusenvis av fugler har vært innestengt i sommervarmen, etter først å ha mistet hele våren, skriver Jenny Rolness. Foto: Benjamin Hernes Vogl

Etter funn av villfugler med fugleinfluensa i Holmestrand og Vestby kommuner tidlig i sommer, ble portforbud gjeninnført i to fylker og 37 kommuner på Østlandet.

Mattilsynet har gjentatte ganger lovet å oppheve eller redusere portforbudet dersom smitten minker, men det skjer ikke. Til tross for få og sporadiske funn, med siste funn 29. juli, og de fleste kommuner ikke berørt i det hele tatt, blir sonen verken redusert eller opphevet.

Mattilsynet mener at de har faglig grunnlag for å opprettholde den store sonen. Samtidig hevder de at de ikke har faglig grunnlag for å stoppe fuglejakta i samme område. De er ikke bekymret for at gjess som drives på et tidlig trekk skal ta med smitte til nye områder. Da innfører de bare portforbud i flere fylker.

Dette er en hån mot dyr og dyreeiere. Tusenvis av fugler har vært innestengt i sommervarmen, etter først å ha mistet hele våren. Der fuglene ikke har tilgang til luftegård med tak står de inne. Økologiske høner som normalt skulle gått ute i enga er innestengt under lignende forhold som i det konvensjonelle fjørfeholdet.

Mattilsynet er bare opptatt av å unngå smitte i kommersielle besetninger, der staten blir erstatningspliktig ved nedslakting. De opererer ut fra en absurd tankegang om at utegående tamfugler kan smitte kommersielle anlegg som kan ligge flere kilometer eller mil borte, der smitten kan komme inn i lukka anlegg med høy biosikkerhet.

De nekter å forholde seg til dokumentasjon fra utlandet som viser den egentlige smitteveien. Noen eksempler:

Nigeria fikk sitt første utbrudd av fugleinfluensa på en fabrikkgård I 2006. Denne gården importerte uregulerte rugeegg fra et allerede infisert land – Tyrkia. Viruset spredte seg til 30 andre fabrikkgårder i Nigeria, og deretter raskt til nabohageflokker.

England hadde sitt første utbrudd på en kalkunfarm med 160.000 fugler og et kjøttforedlingsanlegg. Infisert kalkunkjøtt importert fra selskapets fabrikkanlegg i Ungarn antas å være kilden til sykdommen, ifølge britiske myndigheter.

Villfugler og bakgårdshøns fikk skylden for utbrudd av fugleinfluensa i Tyrkia i 2006. Resultatet var et midlertidig forbud mot utegående tamfugler. Senere viste det seg at utbruddsstedene var tett forbundet med fjørfeindustrien, og at ingen villfugl hadde testet positivt. FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) har erkjent at fjørfehandelen spredte H5N1 i Tyrkia.

En oversikt viser stor overvekt av utbrudd i innendørs lukka besetninger i EU. Alt tyder på at smitten følger transportrutene og spres gjennom handel med egg, kyllinger, fôr og andre fjørfeprodukter. Likevel fortsetter Mattilsynet å hevde at portforbud er det beste tiltaket mot fugleinfluensa. Når de ikke kan fremlegge dokumentasjon på en slik påstand, faller den faglige begrunnelsen for portforbud bort. Da bør folk tenke selv og la hensynet til dyrene gå foran.

Fugleinfluensa har eksistert fredelig blant villfugler og tamfugler i hundrevis av år. Det er i de tettpakka flokkene innendørs med tusenvis av genetisk like fugler at ufarlige fuglevirus kan mutere og bli høypatogene, og det er i disse miljøene fugleinfluensa er et problem og gir høy dødelighet.

Løsningen er ikke å stenge enda flere fugler inne under trange forhold. Flere land har påvist fugleinfluensa på villfugler i sommer, uten å innføre portforbud. Danmark benytter soner på tre kilometer rundt utbrudd. Mattilsynet innfører soner over to fylker og opphever dem ikke.

Dette er en styrt avvikling av småskala dyrehold til fordel for mer industriell drift. Mange har allerede slaktet ned og flere vurderer å avvikle. Folk møter ingen forståelse fra Mattilsynet, som konsekvent avslår dispensasjonssøknader. Uten at saken løftes fram politisk kan tamfugler på friland snart være historie i Norge.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Forvirrede landbruksøkonomer om kapitalavkastning