Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Politisk rovdyrforskning fra Ruralis?

Det er oppsiktsvekkende når noen av premissene som forskeren presenterer er faglig feil og delvis tendensiøse.

Det er grov faktafeil av forskeren å påstå at det er en ukontrollert vekst i rovviltbestandene, skriver Arnodd Håpnes. Foto: Svein Egil Hatlevik
Det er grov faktafeil av forskeren å påstå at det er en ukontrollert vekst i rovviltbestandene, skriver Arnodd Håpnes. Foto: Svein Egil Hatlevik

I Nationen den 29.05. presenteres et rovdyrprosjekt fra Ruralis. Naturvernforbundet mener både forsker og rapport mister troverdighet slik det fremstilles og formidles.

Følgende sies som bakteppe for resultatene, sitat: «En ukontrollert vekst i rovviltbestandene er ikke forenelig med rovviltforlikets todelte målsetting, sier Ruralis-forsker Katrina Rønningen.»

Det er grov faktafeil av forskeren å påstå at det er en ukontrollert vekst i rovviltbestandene. I biologisk forskning er ukontrollert vekst det samme som eksponensiell vekst. Det vil si bestander som vokser som en J-kurve, med liten vekst i starten for så å gå bratt rett opp. Ingen av våre rovdyrbestander har en slik vekst. Eksponensiell vekst er dessuten svært uvanlig under normale økologiske forhold høyt oppe i næringskjeden. Derfor er det useriøst når forskning legger faglige feil som premiss.

Annonse

At det skal være en «ukontrollert vekst», kan lett tilbakevises i dokumenterte bestandsdata fra overvåkingen av disse dyra. Bestandene har, ifølge Rovdata.no, hatt relativt små bestandssvingninger på lave bestandsnivå de siste 15 årene. Naturvernforbundet minner om at våre fire store rovdyr er de dyra i verden som det er aller best bestandskunnskap om.

Det er i seg selv oppsiktsvekkende at en forsker bevisst feilinformerer om bestandenes størrelse gjennom media. Noen kan jo i verste fall komme til å mistenke Ruralis og forskeren for å ha en skjult politisk agenda for sin rovdyrforskning når de feilinformerer om bestandsdata på denne måten. Dette er særlig dumt for Ruralis og forskeren, men det kan også bidra til å trekke annen forskning i tvil. Er da NINA og de Skandinaviske rovdyrforskernes bestandsdata feil siden de ikke viser en «ukontrollert vekst»?

Samme forsker hevder i www.nrk.no 8. juni om samme rapport at «forvaltningen gjennom år (har) prioritert rovviltet foran beitenæringa». Dette er en påstand som ofte høres fra politikere og beitebruker, men det er underlig at en forsker sier dette uten filter. Dermed framstår dette tendensiøst der forskeren kun formidler beitenæringens opplevelser uten motforestillinger. Det blir som å forske på om bompenger er dum politikk for så å bare intervjue bompengemotstandere. Da får man jo en konklusjonen, men objektiv forskning er det ikke.

Det er oppsiktsvekkende at en forsker unyansert og uten forbehold presenterer dette som fakta i rovdyrdebatten. Sett i lys av at tapene av sau og rein til rovdyr er halvert de siste årene, at mange titalls millioner kroner årlig brukes til forebyggende tiltak og med en relativt hard avskyting av både bjørn, ulv, jerv og gaupe hvert eneste år så er det både unyansert og feil av forskeren å påstår at rovdyra prioriteres foran beitenæringene.

Naturvernforbundet mener Ruralis og Rønningen med dette gir rovdyrdebatten et unødvendig, konfliktdrivende bidrag. Det er definitivt ikke tendensiøse forskere som formidler faktafeil som den betente rovdyrdebatten trenger.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Villrein: Både Kvaalen og Punsvik har rett