Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Politikk for norske arbeidsplasser

De siste årene har vi hatt en høyreregjering som ikke har ønsket å bruke handlingsrommet som finnes i EØS-avtalen. Det er denne mangelen på som er med på å kvele verftsindustrien.

Illustrasjonsbilde fra Kleven Verft i Ulsteinvik i Møre og Romsdal. Foto: Halvard Alvik / NTB
Illustrasjonsbilde fra Kleven Verft i Ulsteinvik i Møre og Romsdal. Foto: Halvard Alvik / NTB

Kommentator Eva Nordlund spør i Nationen 16.07, hva jeg mener nå, når byggingen av Havforskningsinstituttets nye skip ikke har tilfalt norske verft slik Arbeiderpartiet har ønsket.

Det korte svaret er at jeg fortsatt mener at det må gjøres mer for å sikre arbeidsplasser i norsk verftsindustri.

For Arbeiderpartiet er et trygt og rettferdig arbeidsliv en av våre viktigste saker.

Det Nordlund tar opp har lenge vært kjent: Nemlig at rammeverket innenfor EØS krever aktive politikere nasjonalt for å øke sannsynligheten for at norske verft får flere oppdrag.

Arbeiderpartiet har forstått dette – og tar det på alvor.

Annonse

Blant annet har vi i Stortinget tatt opp at vi må få en fremskyndning av bygging av standardiserte fartøy for Forsvaret. Disse kan unntas fra EØS artikkel 123 begrunnet i sikkerhet og beredskap og utlyses i en konkurranse mellom norske verft. Noe som bidrar til at flere norske verft får store oppdrag. Det er også avgjørende for å bevare drift og utvikle kompetansen på verftene.

Offentlige etater, kommuner og fylkeskommuner bør også få tilgang på bedre rådgivning på hvordan de kan innrette sine anbud i tråd med EØS, men med vekt på nasjonale forhold.

Mye av problemet i dag er nettopp at det ikke blir stilt strenge nok krav om hvilke arbeidsvilkår som må være på plass når norske skip legges ut på anbud. Blant annet vektes prisen på prosjektene for mye.

Med pris som tyngste kriterium vil det med Norges regelverk for å forhindre sosial dumping aldri være mulig å konkurrere med mange andre land. Arbeiderpartiet aksepterer ikke å delta i en versting-konkurranse for å sikre oss anbud, men vil heller at vår verftsindustri skal kunne bruke sine styrker der kvalitet og arbeidsvilkår er satt først. Det gir også trygghet i leveransene, fordi det oppstår færre uforutsette hendelser.

En prinsipiell dom fra EU-domstolen i januar i fjor viser at krav om arbeidsvilkår, miljø og sosiale hensyn kan stilles til leverandører i anbudet, uten at det er en ulovlig konkurransebegrensning. Det understrekes også i dommen at innkjøpsregelverket ikke er til hinder for nasjonal lovgiving som sikrer arbeidsvilkår og sosiale hensyn.

Men da må man ha en regjering som ønsker å stille slike krav. Det vil Arbeiderpartiet.

De siste årene har vi hatt en høyreregjering som ikke har ønsket å bruke handlingsrommet som finnes i EØS-avtalen. Det er denne mangelen på som er med på å kvele verftsindustrien.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Når skamvettet manglar!