Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Pinlig, Noah

Dette holder ikke mål.

Får kritikk: Siri Martinsen. Foto: Benjamin Hernes Vogl
Får kritikk: Siri Martinsen. Foto: Benjamin Hernes Vogl

Jeg er ikke leder, men ansatt rådgiver i Nord-Trøndelag Bondelag. Jeg har heller aldri uttalt at jeg er opprørt over Noahs uttalelser, slik Siri Martinsen fra Noah skriver i torsdagen Nationen som tilsvar på mitt tidligere innlegg. Jeg har nå fått en ekstra tydelig bekreftelse på at Noah sin vilje eller evne til å forholde seg til fakta ikke særpreger debatten derfra.

Min inngang i debatten er at Stortinget har vedtatt et bestandsmål for bjørn, og at forvaltningen bruker registrert antall bjørn som grunnlag for forvaltningen. I 2017 ble det registrert minimum 125 bjørn, og sannsynligheten er stor for at dette tallet er betydelig større, noe som også bekreftes av de som gjennomfører bestandsberegningene.

Martinsen prøver i sitt tilsvar å avlede de reelle tallene med å sette tallstørrelse i forskjellige kontekster. Hvis jeg skal være like omtrentlig som Martinsen i min omgang av tall kan jeg si at det rundt 160 bjørner i Norge. Dette et påslag på 25 prosent, samme prosent som Martinsen trekker fra i sin bestandsbeskrivelse. Forskjellen er imidlertid at Martinsens sitt fratrekk er beviselig feil, mitt påslag er faktisk ganske sannsynlig.

Dette kan imidlertid bli en interessant debatt når Martinsen inviterer til en «fornuftsbasert» debatt hvor fakta er underordet, og hvor «fornuften» skal defineres av Noah.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Rovdyrtap og erstatning