Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Pelsdyroppdretterne er heldige som får kompensasjon

I forbindelse med pelsdyrmeldinga i 2017 utredet Justisdepartementets lovavdeling spørsmålet om hvorvidt oppdretterne ville ha rettslig krav på erstatning ved et forbud. Konklusjonen ble nei.

Raust: Regjeringens kompensasjonsforslag er raust og godt til en nå ulønnsom og utdøende næring. skriver Live Kleveland i Dyrevernalliansen. Foto: Benjamin Hernes Vogl
Raust: Regjeringens kompensasjonsforslag er raust og godt til en nå ulønnsom og utdøende næring. skriver Live Kleveland i Dyrevernalliansen. Foto: Benjamin Hernes Vogl

I Nationen 23.5 2019 skriver advokat Vetli Felland at han synes pelsdyrnæringen burde få full erstatning. Han «synes» dette, men det blir feil å si at de har rett til det, for det finnes ingen lov som gir pelsdyrnæringa krav på erstatning.

Etter at regjeringen lovet å avvikle pelsdyroppdrett, engasjerte næringa en annen advokat, Arne Fliflet, for å undersøke saken på nytt. Heller ikke Fliflet konkluderte slik som næringa nok hadde håpet.

Det eksisterer heller ingen høyesterettsdommer eller praksis, som gir det ønskede resultatet. Fliflet gjorde derfor det en hvilken som helst annen jurist ville gjort; han skrapet sammen de argumentene han kunne finne, og drøftet spørsmålet fra alle tenkelige vinkler.

Annonse

Siden det ikke var mulig å konkludere med krav på erstatning, oppsummerte han i stedet med at "gode grunner taler for" at de hadde fått en "rettsbeskyttet posisjon". Fliflet unnlot her å påpeke at en eventuell slik status ikke i seg selv gir rett til erstatning. Men han påpeker også at han ikke anlegger et domstolsperspektiv. Han innrømmer altså implisitt at oppdretterne vil tape en eventuell rettssak.

Et av argumentene fra Justisdepartementets er at tapet til pelsdyroppdretterne ikke inntrer "som en sidevirkning av at andre økonomiske interesser skal ha forrangen, men fordi deres aktivitet anses skadelig eller uheldig. Deres tap blir i utgangspunktet en uunngåelig følge av at en anerkjenner lovgivers rett til å forby oppdrettsvirksomheten."

For den som ikke selv er jurist, er kanskje argumentasjonen fra Justisdepartementet tung kost. Synes man dette er litt vanskelig, blir man ikke nødvendigvis klokere av å lese utredningen til advokat Fliflet. At Vetle Felland, som selv er advokat, hevder at oppdretterne har krav på erstatning på dette grunnlaget, er derimot svært overraskende.

Dersom det presenteres rettskilder som Justisdepartementet har oversett, eller fremlegges en ny tolkning, fortjener dette oppmerksomhet. Advokat Felland bringer derimot ingen nye perspektiver til torgs. At han personlig synes at oppdretterne burde hatt et rettslig krav på full kompensasjon, tar vi til etterretning. Trøsten er at regjeringen av godt hjerte velger å gi de rundt 170 oppdretterne en halv milliard kroner i gave. De to milliardene Felland anslår at de bør få, inkluderer krav om full erstatning for tapt inntekt helt til pensjonsalder. Det er rett og slett helt hinsides urimelig.

Dyrevernalliansen arbeider for en ansvarlig avvikling som tar hensyn til både dyr og oppdrettere. Vi er enige i at oppdretterne bør få støtte til avvikling og omstilling selv om de ikke har krav på det. Samtidig er man nødt til å forholde seg edruelig til tallene. Regjeringens kompensasjonsforslag er raust og godt til en nå ulønnsom og utdøende næring.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Nå må det bli slutt på uretten mot pelsdyrbøndene