Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Pelsdyrene bør få eksistere

Å frata den norske pelsdyrstammen muligheten til å eksistere, betyr å frata disse dyrene rettigheten til i det hele tatt å ha et liv.

Hvem skal avgjøre om den norske pelsdyrstammen mister retten til å eksistere? Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Hvem skal avgjøre om den norske pelsdyrstammen mister retten til å eksistere? Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

I Norge fortsetter prosessen med nedleggelsen av pelsnæringen, noe som vil berøre flere hundre arbeidsplasser i distriktene.

Med pelsdyrfarmene ble oppdrettsdyr for pelsproduksjon avlet frem, dyr som i hele sin levetid har levd et liv utenfor naturen. Men de har allikevel levd side om side, noen ganger i samme bur, og fått avkom etter avkom.

Hvem er så den rette til å avgjøre at hele den norske pelsdyrstammen skal få miste hele rettigheten til en eksistens? Er det Trine Skei Grande, fra et parti med til tider en folkelig oppslutning på omkring tre prosent?

Selv uten et liv i skogen, vitner kvaliteten og skinnet i pelsen om at dyrene på en eller annen måte også må ha hatt det noe godt i livene sine. Å frata den norske pelsdyrstammen muligheten til å eksistere, betyr å frata disse dyrene rettigheten til i det hele tatt å ha et liv.

I vårt naboland Danmark markedsføres ekte pels som et biologisk bærekraftig alternativ til fuskepels, som bruker 600-1000 år på nedbrytningsprosessen. Dansk pelsnæring er ledende på innovasjon i dyrevelferd, hvor det å ta vare på dyrene har blitt til et kvalitetsstempel for næringen. Felles samarbeid mellom flere EU-land har gitt positive resultater.

Istedenfor å delta for å forbedre dyrenes levekår brukes derimot den felles landbrukspolitikken for EU-land, som et argument for å kunne legge ned næringen i Norge. Innad i EU kan nemlig næringen legges ned.

EØS-avtalen som Norge derimot er forpliktet til å følge, inneholder helt tydelige og klare juridiske paragrafer som skal sikre norske bedrifter en fri og uhindret vareflyt til EU sitt indre marked. I henhold til EØS-avtalen har de norske pelsbøndene en soleklar rett til å selge varene sine til EU.

Det er kun EFTA og EØS-domstolen som kan si noe om den norske regjeringen kan hindre en hel næring tilgang til EU sitt indre marked.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Følg svenskene, merk kjøttet