Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Overproduksjon i norsk landbruk?

Kato Nykvist må klargjøre hva han mener med "overproduksjon på alle bauger og kanter."

Jeg mener det er et stort behov for å øke norsk landbruksproduksjon, skriver Aksel Nærstad. Foto: Siri Juell Rasmussen

Kato Nykvist skriver i sin kommentarartikkel på side 3 i Nationen 9. april at det i norsk landbruk i fjor var «Overproduksjon på alle bauger og kanter…». Er det en skrivefeil eller er det spesielle produkter han har ment å skrive at det er overproduksjon av? Norge har en egenproduksjon av mat på bare ca. 40 prosent av forbruket ifølge offisiell statistikk.

Jeg mener det er et stort behov for å øke norsk landbruksproduksjon. Det er flere gode grunner til det. Vi lever i en urolig verden, og det er etter min mening risikabelt å basere seg på at det alltid vil være mulig å transportere mat rundt hele kloden.

Annonse

I flere av de områdene det eksporteres mat fra i utviklingsland, er det også sult og underernæring. Forhåpentligvis vil maten i disse områdene først og fremst gå til å dekke lokalbefolkningens egne behov. Eksportlandbruket i mange land er ikke bærekraftig.

Det er i stor grad ensidig dyrking med bruk av tunge landbruksmaskiner som pakker jorda, og stor bruk av kjemiske sprøytemidler som både reduserer det biologiske mangfoldet, og som skaper helseproblemer for lokalbefolkningen.

For en del år siden besøkte jeg en slik storgård i Brasil som produserte for eksport. Den hadde to småfly for å klare å sprøyte jordene med kjemikalier.

Jeg oppfordrer Kato Nykvist til å klargjøre hva han mener med å skrive at det er «Overproduksjon på alle bauger og kanter…» i norsk landbruk.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Svinepest og risiko for human smitte