Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Østmarka nasjonalpark – vi trenger smartere miljøhensyn

En nasjonalpark vil bidra lite både for friluftsliv og biologisk mangfold, men effekten for det grønne skiftet er klart negativ.

Skogsbilvei i Østmarka i Oslo. Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix

Johan Ellingsen i Østmarkas venner argumenterer for å sikre det biologiske mangfoldet i Østmarka. Men, de biologisk viktigste verdiene i området er allerede vernet i to større naturreservat. Formålet med nasjonalparken er vern til friluftsformål. Folk er positive til vern for å sikre den marka man kjenner i dag. Feil!

Skogen i marka er preget av skogbruk, så vern betyr endring av marka og svekkelse av tilgangen til området. Miljødirektoratet mener at deler av Østmarka kan fylle kravene til en nasjonalpark, men understreker at det avhenger av tilbakeføring av en del inngrep som blant annet veier. Elvestuen vil fjerne veier og dammer. Uten veier blir marka mindre tilgjengelig og uten dammene senkes vannspeilet. Dette er skjemmende og negativt for brannberedskapen.

Annonse

I fjor var det 1907 skogbranner i Norge og brannrisikoen øker. Effektivt brannvern sørget for at det var små områder som brant ned. Brannhelikoptrene demper branner, men de slukkes fra bakken. Effektivt brannvern krever veier og vann. Uten veier kan verneområdet bli et sted hvor brann bygger seg opp til den kommer ut av kontroll og ødelegger omkringliggende områder. Konklusjonen er at fjerning av tekniske inngrep i Østmarka er en dårlig idé og uten denne fjerningen kvalifiserer ikke arealet for status som nasjonalpark.

Klimaendring er vår største miljøtrussel og FNs klimapanel er klare på at temperaturøkningen ikke kan begrenses til 1,5 grad uten aktivt skogbruk. Blir temperaturøkningen på 2 grader øker antall klimaflyktninger med ytterligere 10 millioner og det biologiske mangfoldet endres dramatisk.

Tenke globalt og handle lokalt er mer aktuelt enn noen gang og vernet i Østmarka må sees i denne sammenheng. Bioøkonomien tørster etter skogråstoff og er klar med en mengde nye trebaserte produkter. I Norden er det ikke rom for å avvirke særlig mer enn det vi gjør. Regnestykket over skogens produksjonsevne og det grønne skiftets behov går ikke i hop. Det betyr at tømmer som vernes tas ut av det grønne skiftet og må erstattes av mindre miljøvennlige materialer.

Nå må vi ha to tanker i hodet samtidig. Vi må både bidra til det grønne skiftet og ta vare på biologisk mangfold. Vi trenger smartere miljøhensyn. Vi må styre hensynene dit hvor de biologiske verdiene er størst og konsekvensen minst. Regjeringen vil at vern av skog skal gjennomføres slik at det får minst mulig konsekvenser for avvirkningen og bidraget til det grønne skiftet.

Østmarka er sikret for friluftslivet gjennom Markaloven. En nasjonalpark vil bidra lite både for friluftsliv og biologisk mangfold, men effekten for det grønne skiftet er klart negativ.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Fusjon fra skogbunnen