Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Oslo Høyres arroganse overfor «de utenfor»

Etter åtte år med Høyreregjering er konflikten sentrum – periferi, igjen blitt aktuell. Ut over i landet er det mange som mener Høyre-regjeringens sentralisering har gått for langt.

Høyres stortingskandidater over hele landet bør bli spurt om de deler Oslo Høyres synspunkter på «de utenfor Oslo», skriver Odd E. Rambøl. Her er Høyres kampanjebuss. Foto: Annika Byrde / NTB
Høyres stortingskandidater over hele landet bør bli spurt om de deler Oslo Høyres synspunkter på «de utenfor Oslo», skriver Odd E. Rambøl. Her er Høyres kampanjebuss. Foto: Annika Byrde / NTB

Dette må kunne sies å være en helt legitim politisk interessekonflikt. Mye kritikk har Oslo som adresse, men når folk ute i landet kritiserer Oslo, så mener man som regel politikken regjeringen og Stortinget står for, ikke bystyret eller befolkningen i Oslo.

Nå serveres det sikkert mye direkte «tull» folk imellom, både av og om Oslo og folkene «utenfor». Men at Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant fra Oslo, og leder for Oslo Høyre, kan komme med påstandene som her siteres er noe spesielt. For å si det diplomatisk.

For Lunde velger å innta offerrollen: «De utenfor forakter oss», skriver hun. Hun velger altså å gjøre motstanden mot Høyreregjeringens sentraliseringspolitikk, til en konflikt mellom Oslo by – og resten av landet. Samtidig demonstrerer hun en utrolig arrogant og nedvurderende holdning, når hun skriver: «I pandemiåret 2020 oppdaget man at internett faktisk også har kommet til bygdene». Tenk det. Eller hva med dette: «Har du ikke hatt møkk under neglene så har du ikke bidratt. Byfolk bygger ikke landet, må vite».

Når folk «utenfor» møter slike arrogante holdninger hos topp-politikere i Oslo, er det kanskje ikke så merkelig at det skapes et negativt bilde av Oslo. Selv om de fleste nok innser at lederen i Oslo Høyre neppe er representativ for Oslos befolkning. Kanskje snarere tvert om, men likevel.

Annonse

Mangfold er Oslos styrke, skriver Lunde, for litt senere å erkjenne at mangfold også er Oslos svakhet: «Det er for store forskjeller mellom de som bor her». Siden det er lederen for Oslo Høyre som skriver dette, må det være tillatt å påpeke at 18 år med lokalt Høyrestyre og åtte år med Høyreregjering, neppe har bedret situasjonen.

Så forteller Lunde at «Selv om SSB gang på gang, år for år, viser at Oslo har høyest verdiskaping per innbygger i landet, så møtes det med mistro». Men å bruke disse tallene kritikkløst, er faktisk misvisende. Verdiskapningen i Oslo blir høy om man sammenligner med andre fylker.

Men dersom man sammenligner med andre større byregioner i landet, så er ikke verdiskapningen i Oslo spesielt høy. I tillegg utføres mye av verdiskapningen av sysselsatte som bor i områder utenfor Oslo, så dersom man ser på verdiskapning per sysselsatt, istedenfor per innbyggere, blir ikke forskjellen så mye å skryte av.

Oslo har en stor og viktig tjenesteytende sektor. Den trenger vi, men årsaken til at vi trenger den, er den produksjonen som finner sted andre steder i landet. Økonomien er sirkulær, man er avhengige av hverandre, alle er nødvendige ledd for å få til effektiv verdiskapning.

Heidi Nordby Lunde, kom med disse påstandene i et innlegg i Dagsavisen 8. juli. Påstandene fortjener å bli trukket fram i valgkampen. Høyres stortingskandidater over hele landet bør bli spurt om de deler Oslo Høyres synspunkter på «de utenfor Oslo».

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Litt mer vern kan oppveie litt for at vi driver med flatehogst mange steder