Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Opphev forbudet mot pelsdyrnæringen!

Vi i Senterungdommen kommer fortsatt til å kjempe for å oppheve forbudet mot pelsdyrnæringen.

 Forbud: Senterungdommen er verken enige i forbudet mot pels eller pelsdyrkompensasjonen fra staten. Foto: Heiko Junge / Scanpix
Forbud: Senterungdommen er verken enige i forbudet mot pels eller pelsdyrkompensasjonen fra staten. Foto: Heiko Junge / Scanpix

Denne våren vedtok Stortinget å legge ned den norske pelsdyrnæringen innen 2025, og med det for første gang forbys produksjonen av et produkt i Norge som fremdeles er lovlig.

Samtidig som de ved dette utrydder norske pelsdyr i bur, fjerner de også levebrødet til rundt 200 norske familier, uten å gi dem full kompensasjon for dette.

Senterungdommen står fast ved vårt standpunkt om at pelsdyroppdrett fremdeles bør tillates i Norge, både av hensyn til pelsdyrene, bøndene og næringen.

Dyrevelferden på de norske pelsgårdene er av den beste i verden, dyrene har det bra, og med en bærekraftig utvikling av næringen, vil de få det enda bedre. Dermed bør næringen få bestå og pelsdyrene få leve videre og føre frem nye generasjoner norske pelsdyr.

Dersom forbudet likevel står seg, er det helt klart at kompensasjonsordningen må bli mye bedre. Senterungdommen tar sterk avstand fra regjeringens og stortingsflertallets svært usosiale og skadelige politikk, om fører til at 200 familier tvinges fra deres livsgrunnlag, samtidig som de havner i bunnløs gjeld.

Denne politikken bryter med en av statens viktigste oppgaver, nemlig å sikre innbyggernes frihet og sikkerhet. Bare det at man ikke er villig til å betale fullt ut for det tapet pelsdyrbøndene får, er i seg selv nok til at vedtaket om forbud bør oppheves.

Det er også hoderystende at man forbyr en næring som gir et lovlig produkt som pels fremdeles er. Flere har i ettertid av vedtaket løftet frem et importforbud av pels. Etter vår mening er det helt logisk at et slik eventuelt forbud burde ha kommet før et forbud mot pelsdyroppdrett, og ikke motsatt.

Annonse

Likevel støtter vi en utredning av begrensinger i import av pels, men da sammen i en felles utredning av begrensinger i import av produkter fra dyr hvor deres rettigheter brytes. Senterungdommen mener alle dyr er like mye verdt, og da må en eventuell begrensning i import se på import av produkter fra alle typer dyr.

Samtidig, da vi fremdeles mener at dyrevelferden i norske pelsgårder er god nok, så mener vi at det ikke bør innføres importforbud av pels som er oppdrettet under minst like gode forhold som i Norge.

Før, eventuelt samtidig som, man prioriterer en utredning av begrensninger i import av produkter fra dyr, så mener vi at det er helt essensielt at man prioriterer en utredning av begrensninger i import av produkter produsert under forhold hvor menneskerettigheter brytes.

Det er nemlig ikke bare dyrs rettigheter som brytes rundt om i verden i forbindelse med produksjon av varer og produkter, men også menneskers rettigheter. Dette får vi dessverre stadig se og høre eksempler på. Senterungdommen vil slå et slag for både menneskers og dyrs rettigheter ute i verden.

Det blir likevel helt feil å legge begrensninger i import av produkter fra dyr på grunn av brudd på deres rettigheter, uten at det samtidig finnes begrensninger i import av produkter fra produksjoner hvor menneskerettigheter brytes. Derfor må begge deler utredes.

Senterungdommen kommer til å kjempe for at dette hoderystende forbudet om pelsdyroppdrett i Norge oppheves, og at man heller fortsetter den bærekraftige utviklingen av pelsdyrnæringen! Det fortjener både dyrene og bøndene.

Om likevel forbudet skulle opprettholdes, anser vi det som en selvfølge at pelsdyrbøndene må få full kompensasjon for tapet deres. Det er både rett og rimelig!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Passive eiere og andre sosialister