Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Oppdrett og superprofitt

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik tviholder på avleggse system.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) tviholder på avleggse oppdrettssystem, skriver innsenderen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) tviholder på avleggse oppdrettssystem, skriver innsenderen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Statsråd Harald Tom Nesvik tviholder på det gamle og avleggse oppdrettssystem som ikke bare gir sykdommer, lus og sårskader i merdene – ofte i strid med Dyrevelferdsloven – men som også fortrenger villlaksefisket og det viktige kyst- og fjordfisket.

Det er overraskende at en minister som har ansvaret for at ikke kun oppdrett, men også for at fjord- og kystfiskerne skal ha levelige forhold, tviholder på et akterutseilt system med åpne merder som resulterer i null kysttorsk og desimering av rekebestanden.

Annonse

Og det er ikke en hvilken som helst næring han legger sine beskyttende vinger over, nei det er en næring som høster «superprofitter»:

«Beregninger fra SSB viser at oppdrettsnæringen i Norge tjente 27 milliarder på gratis bruk av norske fjorder i 2016. Regnestykket er satt sammen av tidligere SSB-forsker Mads Greaker, som har sett på hvor mye høyere avkastning oppdretterne har hatt, enn de fire prosentene økonomene regner som normal inntjening i næringslivet. Oppdretternes eksklusive tilgang til å drive fiskeoppdrett i fjordene skaper en helt ekstraordinær profitt» (VG 1. juni 2018).

Det er dette beløp (27 mrd. kr.) som norske oppdrettsanlegg subsidieres med, takket være at statsråden dropper «polluter-pay-prinsippet» for oppdrettsnæringen. Dette forhold sementerer næringen i en teknisk «urtilstand» som blokkerer teknologiske nyvinninger.

En samtale med en sivilingeniør fra NTNU – medeier i et firma som planlegger lukket anlegg i Møre og Romsdal som har opplegg for tørking av avføring fra laksen for pakking og senere salg som jordforbedringsmiddel – har overbevist meg om at tregheten i innovasjoner og manglende overgang til lukkede anlegg er forårsaket av denne gedigne subsidiering.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Slutt på lønnstyveri