Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Opp av skyttergraven!

Norsk matproduksjon truer ikke jordas framtid.

 En tolvdel: Landbrukets andel av norske klimagassutslipp, sier Trine Hasvang Vaag. Foto: Siri Juell Rasmussen
En tolvdel: Landbrukets andel av norske klimagassutslipp, sier Trine Hasvang Vaag. Foto: Siri Juell Rasmussen

Jeg har et ansvar for å bidra til en konstruktiv klimadebatt i landbruket. Egentlig er det lett. Norsk kjøttproduksjon er i hovedsak grasbasert og godt klimatilpasset, men vi kan bli enda bedre og vi har planer for hvordan det kan gjøres.

Sist uke kokte det over for mange i landbruket. Meg inkludert. EAT presenterte en rapport som de hevder er fasiten for planetens bærekraft og menneskehetens overlevelse. Et godt initiativ, men initiativet ødelegges av konklusjoner og retorikk som skremmer partene ned i skyttergravene.

Dette skaper ikke grobunn for dialog og gode løsninger.

Johan Rockström, en av EAT-grunnleggerne, skriver følgende i ett av PR notatene som nå spres fra EAT-organisasjonen: «Global matproduksjon truer klimastabiliteten og robustheten til økosystemet. Matproduksjonen utfordrer planetens tåleevne og er den viktigste årsaken til et klima i forfall» (min oversettelse).

Virkelig? Det er altså maten som truer planeten, ikke flyreisene, biltrafikken og oljeproduksjonen!

Det er i sannhetens navn på tide å trykke på pauseknappen før dette går galt. Vi bør ta et glass iskaldt vann og tenke oss godt om. Er denne tilnærmingen konstruktiv? Ekstreme utspill bidrar bare med en ting, den jager frontene ned i skyttergravene. Vi ender i en krig som ikke løser et eneste klimaproblem.

Er det virkelig slik at maten vi spiser truer jordas framtid? Er kjøttet vi spiser mer forurensende enn oljen vi produserer, eller flyreisene som skal til for å arrangere EAT konferanser i Addis Abbeba, Mexico City, Kuala Lumpur og et tjuetalls andre byer i verden?

Annonse

Landbruket i Norge står for åtte prosent av klimautslippene. Ikke 20 prosent, 30 prosent eller 50 prosent. 92 prosent av utslippene kommer fra andre sektorer.

Norsk landbruk lever av og for naturen. Vi er forpaktere av bærekraftig dyrehold og landskap. Vi produserer sunn og klimavennlig mat fra planter og dyr. Det gjør vi med bedre bærekraft, høyere dyrevelferd, bedre dyrehelse og høyere mattrygghet enn resten av verden.

Samtidig arbeider vi hardt for å redusere klimautslippene. Det har vi allerede gjort i 30 år, og nå med fornyet kraft: Verdensledende avlsforskere på Geno arbeider for å finne fram til kua som produserer mindre metan, Felleskjøpet har utviklet et fôr som reduserer utslippene med 20 prosent, på NMBU er forskere i ferd med å finne ut hvordan enda bedre norsk kvalitetsgras kan redusere metanproduksjonen i vomma på kua, sammen med TINE arbeider Nortura med teknologi som skal redusere CO2 utslippene fra kua betydelig. Med alt det vi allerede vet, med tillegg av løsningene vi ikke kjenner i dag, er jeg trygg på at landbruket løser klimautfordringene.

Som bonde er jeg stolt av det.

Nå ber EAT oss om å bli hysteriske og miste gangsynet. Det velregisserte showet de holdt i Aulaen sist uke, fikk oss ned i skyttergravene. Der kan vi ikke være. Dialogen om klimaløsninger må skje i åpent lende med fakta som det eneste tillatte våpenet.

Derfor må vi i landbruket ta EAT på alvor. Vi må konstruktivt og systematisk vise fram våre løsninger for et bærekraftig landbruk. Den norske mat- og landbruksmodellen er mer enn god nok for fremtidens krav om bærekraftig kjøtt og planter.

Og, vi i landbruket må være ydmyke for at vi også vi kan gjøre mer for å bidra til at Parisavtalens målsettinger kan nås.

Men det starter ikke med å forutsette at jordens folk skal overleve på bananer og linser. Framtidens diett er basert på dagens, hvor norsk bærekraftig kjøtt har en naturlig plass i det sunne og balanserte kostholdet.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Kan ikke leve med uforsvarlig ambulansetjeneste