Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Om spesialstyrker og trening i Jordan

Forsvarets spesialkommando (FSK) og helikoptre fra den dedikerte helikopterstyrken i Luftforsvaret trente sammen med jordanske spesialstyrker i to uker i september. Treningen var en del av et samarbeid mellom Forsvaret og jordanske styrker.

Oberst Frank Sølvsberg. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Oberst Frank Sølvsberg. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Forsvarsdepartementet inngikk 9. april 2019 en avtale om et forsvarssamarbeid med Jordan. For Forsvaret innebærer samarbeidsavtalen blant annet periodevis samtrening mellom FSK og jordanske spesialstyrker, i Jordan eller i Norge. FSK løser alle pålagte beredskapsoppdrag i Norge parallelt med en slik treningsperiode.

FSK har ikke fast tilstedeværelse i Jordan, men i tråd med samarbeidsavtalen foregår det møter og kompetanseutveksling i tillegg til periodevise samtreninger mellom spesialstyrkene.

Annonse

Samtrening i Jordan videreutvikler FSKs evne til å operere i ørkenmiljø, sammen med jordanske spesialstyrker. De får felles erfaringer, og utveksler kompetanse om ørken- og situasjonshåndtering. I tillegg får FSK testet sitt materiell i krevende ørkenklima.

Denne gangen trente FSK sammen med Spesial Operation Aiviation Squadron (SOAS) som er en dedikert helikopterskvadron i Luftforsvaret, og derfor en integrert del av spesialstyrkene. Spesialstyrkene har dermed fått trent og testet konsept for forflytning av helikoptre. Det betyr at spesialstyrkene nå kan forflyttes integrert med SOAS til hvor som helst i Norge eller andre steder.

Forsvaret har siden 2016 hatt tilgang til en leir i Jordan, etablert i forbindelse med Norges bidrag til koalisjonen for å bekjempe ISIL. Det er denne leiren FSK nå kan benytte under samtrening med jordanerne.

Forsvaret har i lengre tid hatt et logistikkelement til stede i Jordan i samme leir. De sørger for etterforsyninger til norske hærstyrker i Irak. I tillegg legger de til rette for samtrening og møter mellom norske og jordanske spesialstyrker når det skjer.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Forsvaret får 400.000 kroner i bot for flyging over naturreservat