Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Om Nortura Otta

Vi kan forsikre om at Norturas styre behandler spørsmålet om fabrikkstrukturen med stor grundighet.

Styreleder i Nortura, Trine Hasvang Vaag. Foto: Siri Juell Rasmussen
Styreleder i Nortura, Trine Hasvang Vaag. Foto: Siri Juell Rasmussen

Takk for tilsendt brev sendt til Nortura-styret datert 24. oktober 2019.

Les brevet fra Hans Schwencke her:

Vi har stor forståelse for og setter pris på engasjement denne saken vekker, for det er svært viktig for oss å sikre et solid beslutningsgrunnlag for både administrasjonen og styret. Å gjøre en så viktig beslutning om et anlegg krever at vi kjenner anlegget godt – og også hvordan det inngår i den helhetlige fabrikkstrukturen i Nortura-systemet. Vi kan forsikre om at vi behandler dette på samme grundige måte som vi gjør i alle utredninger, og bruker nødvendig tid på det.

Utredning av industristruktur er et krevende arbeid for alle involverte, og i særdeleshet for de som kan bli berørt direkte gjennom f.eks. endret arbeidssituasjon.

Nortura tar slike utredninger på største alvor og setter høye krav til kvaliteten

Administrasjon og styret skal sikre at alle forhold fremkommer og blir belyst.

Utredningsarbeidet foregår etter etablert Nortura-standard. Arbeidsgruppen som ble etablert i mai består av ledere, ansatte og tillitsvalgte. Det rapporteres fra arbeidsgruppen om en grundig prosess der det er trygghet for at alle fakta og forhold fremkommer og blir behandlet.

Når rapporten er ferdig vil den bli gjenstand for grundig behandling videre i Nortura.

Annonse

Parallelt med selve utredningen er bl.a. følgende møter gjennomført:

28. mai inviterte Nortura eierne til møte på Otta Hotel. Fra styret møtte jeg som styreleder, i tillegg til to fra konsernledelsen.

Nytt møte ble allerede gjennomført den 4. juni, dette for å sikre at alle skulle få anledning til å delta i møte. På dette møte deltok nestleder i styret i tillegg til to fra konsernledelsen.

I begge møtene ble det avsatt nødvendig tid for å gi grundig informasjon om bakgrunnen for igangsetting av utredningen, og at eiere fikk gitt sine innspill, synspunkter og spørsmål knyttet til saken. Det var to svært aktive og nyttige møter slik vi ser det.

På begge møtene var også flere ansatte fra Nortura Otta aktivt til stede.

16. august ble det avholdt møte på Nortura Otta. Nortura så det hensiktsmessig å etablere en referansegruppe for å sikre at alle innspill fra eierne blir behandlet på en god måte og fremkommer i utredningsarbeidet. Karin Røhne og Lisbeth Svendsen møtte fra konsernledelsen i tillegg til representanter fra eierne i Nortura.

Som styreleder møtte jeg Oppland Bondelag den 27. september, der jeg mottok de innspill de hadde i denne saken.

Konsernsjef, visekonsernsjef samt leder for arbeidsgruppen i Nortura har hatt to fysiske møter med ordførere og representanter fra kommunene i Nord Gudbrandsdalen. Møtene ble gjennomført 14. august og 21. oktober.

11. oktober var nestleder i styret og et styremedlem på besøk ved Nortura Otta. Her ble det en grundig gjennomgang av anlegget og samtaler med ansatte, tillitsvalgte, ledere og representanter fra kommunen. 13. november kommer flere representanter fra konsernstyre til Nortura Otta.

Vi kan forsikre om at Norturas styre behandler dette med stor grundighet.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Landbruk i turistkommunen Rauma