Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Om nedbygging av matjord - et spørsmål

Hvordan kan en partiløs person gis stemmerett i et kommunestyre?

Bygges ned: Denne gulrotåkeren i Time kommune på Jæren er vedtatt omregulert til utbyggingsformål. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Bygges ned: Denne gulrotåkeren i Time kommune på Jæren er vedtatt omregulert til utbyggingsformål. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ som ledes av ordføreren. Styret består av politikere fra ulike partier som velges av innbyggerne i kommunen.

I debatten om nedbygging av 150 mål med ”svært god jordkvalitet” (Nibio), støttet en KrF-representant i Time kommunestyre grunneierne og utbyggerne i å bygge en næringspark på matjorden.

Annonse

Like før avstemningen valgte KrF-representanten å melde seg ut av KrF ”for å skåne partiet” som er opptatt av jordvern.

En utmelding skulle - sett utenfra - ført til at representanten både mistet plassen i kommunestyret og stemmeretten.

Det skjedde ikke i kommunestyret på Jæren.

Hvordan kan en person som melder seg ut av partiet innbyggerne valgte ham inn for, fortsatt være stemmeberettiget som partiløs?

Spørsmålet er spesielt viktig i denne saken, da det ikke ville blitt flertall for nedbygging av matjorden om stemmen til KrF-representanten ble ansett ugyldig.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Dyrevelferd med skyggeside