Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Om felling i Trøndelag

Begrenset uttak av binne er ikke noen ny praksis.

Ikke nok: Til tross for flere bjørneuttak i Trøndelag gjør bjørn skade på beitedyr. Foto: Stein Kristian Røset / NTB
Ikke nok: Til tross for flere bjørneuttak i Trøndelag gjør bjørn skade på beitedyr. Foto: Stein Kristian Røset / NTB

Etter å ha lest Nationens artikkel om rovdyrsituasjonen på Snåsa i dag, er det behov for presiseringer.

Når vi hos Statsforvalteren i Trøndelag skal ta stilling til om det skal gis fellingstillatelse på rovdyr eller ikke, er det en rekke parametere vi må vektlegge.

For det første forholder vi oss til kvoten som er satt for uttak av rovdyr. For vår region fastsettes denne av rovviltnemda region seks, i år også for bjørn, da bestandsmålet for bjørn ble oppnådd i 2020.

Annonse

I vårt arbeid må vi også ta hensyn til både faglige og politiske føringer, men også føringer lagt i den regionale forvaltningsplanen for region seks. Videre vurderer vi områdets betydning som beitemark, skadens omfang og utvikling, potensialet for fremtidige skader og muligheten for å gjennomføre forebyggende tiltak.

I år er det skutt i alt tre bjørner i vår region, hvorav ei binne. I det aktuelle området som Nationen skriver om i dag er det registrert 43 skader/kadaver, hvorav rundt halvparten (21 stk.) er påvist drep av bjørn. I dette området er det dokumentert at det er ei binne som er skadevolder. Her er det gitt avslag på søknader om skadefelling og to av vedtakene er påklaget til Miljøverndirektoratet. Så langt direktoratet sluttbehandlet en klage, hvor de stadfestet Statsforvalterens vedtak.

I det fastsatte kvotevedtaket et det lagt inn vilkår som har til hensikt å begrense uttaket av binner i regionen. Dette er ikke noe nytt, dette er en praksis som har eksistert over år – en praksis vi må forholde oss til.

Begrepet «bevegelig binnefront» er ikke et begrep vi hos Statsforvalteren kjenner oss igjen i. Vi har dog påpekt at den aktuelle binna dels opererer innenfor- og utenfor beiteprioritert område.

I vilkåret er det lagt inn føring på at alle andre mulige tiltak for å redusere tap av bjørnebinner skal være iverksatt. Av den grunn har Statsforvalteren gitt tilskudd til kortvarig intensivt tilsyn. I går fikk de aktuelle beitelagene tilbud om penger om tidlig nedsanking.

Neste artikkel

Ro i ulveskogen