Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Økologisk landbruk i Norge er under press

Nationen dyrker bildet av Norge som annerledeslandet hvor landbruket er nærmest perfekt som det er, og økologisk landbruk er et overflødig pengesluk for offentlige midler.

Norge trenger økologisk landbruk i det grønne skiftet, skriver Anne-Kristin Løes. Foto: Colourbox
Norge trenger økologisk landbruk i det grønne skiftet, skriver Anne-Kristin Løes. Foto: Colourbox

Den politiske målsetningen er borte, og antall økologisk drevne gårder synker fra år til år.

Storslegga ble brukt på forsida og side 3 i Nationen onsdag 26. august, da vi kunne lese at økologisk mat knapt gir mening og merverdi i et land som Norge. Det er provoserende når Hans Bårdsgård mener at økologisk landbruk selv får ta skylda for nedgang og manglende interesse. Man er nemlig ikke flink nok til å framheve de negative sidene ved konvensjonell drift.

Les kommentaren til Hans Bårdsgård:

Dagen etter presenterte avisa et landbrukspolitisk manifest over mange sider. Her var det fine betraktninger om levende matjord, behov for rekanalisering, og å produsere mindre, men bedre. Påfallende er at den driftsformen som faktisk er nærmest til å gjennomføre slike målsetninger, ikke nevnes med ett ord.

Annonse

Økologisk landbruk hetses, usynliggjøres, kritiseres. Det finnes knapt en politiker eller meningsdanner, med hederlig unntak for en og annen kokk, som står opp for denne driftsformen. Forbruket øker mens norsk produksjonen avtar, selv om mange matvarekjeder knapt tilbyr økologisk mat. Likevel er det vanskelig for norske bønder å utnytte denne muligheten. For samvirkebedrifter, grossister og butikker innebærer økologiske produkter ekstra arbeid og større risiko for svinn. Rekoringer og annet direktesalg øker i popularitet, men er et dårlig alternativ for bønder med stor produksjon.

Situasjonen er krevende. Økt, og stabil, etterspørsel etter økologisk mat fra offentlige aktører vil sannsynligvis være det mest effektive overordna grepet, hvis noen skulle ønske å endre på dette bildet. Motkreftene er mange, og medspillerne både få og slitne. I andre land, som Danmark, er det en gjennomgående oppfatning at en aktiv og betydelig økologisk sektor er med å gi hele landbruket et kvalitetsstempel. Dette har vært avgjørende for at økologisk landbruk i Danmark er en suksesshistorie.

Nationen dyrker bildet av Norge som annerledeslandet hvor landbruket er nærmest perfekt som det er, og økologisk landbruk er et overflødig pengesluk for offentlige midler. Mange gløder for fruktbar jord og regenerativt landbruk, men nevner sjelden økologisk landbruk som en ramme for slike satsinger. Slik usynliggjøres og bagatelliseres noe som i mange andre land er en viktig samfunnsendrende kraft. Norge trenger økologisk landbruk i det grønne skiftet!

Jeg har arbeidet i mer enn 30 år med faglige bidrag og undersøkelser for å få flere norske bønder til å ville og kunne drive økologisk. Ved arbeidsplassen min, Norsk senter for økologisk landbruk, har vi bestandig hatt som filosofi at vi skal spre kunnskap uten å rakke ned på konvensjonell produksjon. Jeg tror fortsatt at denne filosofien er fornuftig, men det hadde vært ønskelig om flere meningsdannere enn Nationens egen Kari Gåsvatn kunne vært med å peke på negative sider ved konvensjonell produksjon. De finnes.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Køen av vandrere over Besseggen?