Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ofrer Sp EØS-motstanden?

Senterpartiet og SV har stått skulder ved skulder i motstanden mot EØS i 30 år. Vil Sp fortsette med det?

Klar melding: Jeg håper alle EØS-motstandere landet rundt sender en beskjed til Trygve: Det er ingen skam å snu, skriver Heming Olaussen. Foto: Nei til EU
Klar melding: Jeg håper alle EØS-motstandere landet rundt sender en beskjed til Trygve: Det er ingen skam å snu, skriver Heming Olaussen. Foto: Nei til EU

Foran dette valget har vi for første gang sett en reell åpning for en kritisk debatt om EØS-avtalen. Fra fagbevegelsen er det stilt krav om en utredning av alternativer til EØS.

Acer-saken viser at de borgerlige mer enn gjerne avgir styring over energien til EU. På toppen av dette har de borgerlige partiene nettopp vedtatt EUs jernbanepakke 4, mot SVs, Aps og Sps stemmer. Nå stiller SV kravet om å ta jernbanen tilbake – fra EU. Altså omgjøre stortingsvedtaket fra 31.5.

Hvor står Sp i dette, når Sp vil ekskludere SV fra regjering? EU/EØS kan umulig stå høyt oppe på Sps dagsorden når de vil isolere sin nærmeste kampfelle for så å gå i seng med et Ap som ihuga forsvarer EØS-avtalen, og også er åpne for et EU-medlemskap?

Jeg forventer meg et Sp som vil stå sammen med SV om å omgjøre Stortingets famøse vedtak om irreversibel konkurranseutsetting av jernbanen.

Jeg forventer meg et Sp som vil kreve utredning av alternativer til EØS.

Jeg forventer meg et Sp som vil stå sammen med SV i kampen mot videre overføring av sjølstendighet til EU i energipolitikken, kfr. ACER.

Men Sp vil ikke sette seg ned med SV for å utgjøre et felles tyngdepunkt i forhandlinger med Ap etter valget – en radikal regjeringsplattform som innfrir fagbevegelsens og EØS-motstandernes forventninger til en annen kurs for Norge. I stedet skal Sp og Ap aleine gjøre opp på kammerset, og så gå til Stortinget for å få støtte. Den vil de da hente andre steder enn hos SV.

Det vil fort bety status quo, fortsatt EØS for alle penga – og en tapt mulighet for alle de fagorganiserte som håper på fornya kraft i kampen mot EU-importen av sosial dumping, de jernbaneansatte som håper på en snuoperasjon i forhold til den pålagte konkurranseutsettinga, alle som håper på at ei ny regjering vil bety sterkere motstand mot overføring av makt til EUs energiunion.

SV og Sp vil for første gang kunne matche Ap – om vi står sammen. Det er en helt ny situasjon i forhold til den rød-grønne perioden 2005-13, der Ap aleine var dobbelt så store som SV og Sp til sammen i 2005, og tre ganger så store ved valget i 2009.

Altså: Om Sp mener alvor med at EØS er et viktig politisk spørsmål må de stå sammen med SV, ikke prøve å isolere oss, for så å gå i alenegang med EØS-tilhengerne i Ap.

Jeg håper alle EØS-motstandere landet rundt sender en beskjed til Trygve: Det er ingen skam å snu! Det er ved dette valget muligheten er der for å få en endring i forhold til EØS.

Sammen er vi sterke, hver for oss blir vi svekka, og EØS-tilhengerne får det enklere.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

«Det er dama si, det»