Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nye utenlandskabler dreper både industri og natur

Pengene blir flyttet fra forbrukere til strømprodusenter.

Omtrent her skal strømkabelen til Storbritannia komme opp. Foto: Siri Juell Rasmussen
Omtrent her skal strømkabelen til Storbritannia komme opp. Foto: Siri Juell Rasmussen

Lars Emil Berge er styreleder i Småkraftforeninga. Han leverte for en stund siden et sterkt angrep å på meg i denne avisa, fordi jeg er imot nye utenlandskabler som driver strømprisene opp her i landet.

Og jeg har ingen problemer med å forstå at småkraftsjefen kjemper for sine medlemmers interesser. Det er selvsagt nettopp å få strømprisene opp, så «småkraft» blir mer lønnsom. Og utenlandskablene gir økte priser, det har vi sett med all ønskelig tydelighet det siste året.

Men de inntektene Berge forteller om at samfunnet får, de kommer ikke fra utlandet, det er bare prisøkningen som kommer derfra. Millionene som Berge så riktig forteller om til alle gode tiltak rundt om i kommunene, de kommer fra folk flest her i landet!

I realiteten er ikke dette økt verdiskaping, det er flytting av penger fra forbrukere til strømprodusenter. Økte strømpriser fungerer derfor som en ekstra, og en svært urettferdig, skattlegging av forbrukerne.

Annonse

Alle må betale, og kraftprodusenter og kraftkommuner håver inn. Av og til så mye at noen kommuner fikk tilnavnet "Terra-kommuner", etter at de hadde gamblet bort mange hundre millioner på børsen.

Mitt utgangspunkt for å engasjere meg i debatten, er at jeg ser på energi primært som en innsatsfaktor i alt næringsliv. Vår vannkraft har vært en av de viktigste konkurransefordelene for norsk næringsliv i over hundre år. Nå trues denne konkurransekraften, gjennom at vi stadig knytter oss nærmere inn mot EUs energimarked gjennom nye utenlandskabler. De stigende strømprisene får tre veldig klare konsekvenser:

1) Når priseffektene for alvor slår inn, vil det vi har av energiforedlende industri over noe tid høyst trolig bli flagget ut til land med lavere energipriser, mest trolig til Midtøsten og Kina. Det er et svært dårlig klimatiltak, for vår vannkraftbaserte produksjon blir da overtatt av bedrifter som bruker fossil energi. Det gir voldsom økning av CO2-utslippene. Aluminium produsert på kull gir åtte ganger høyere CO2-utslipp enn produksjon basert på vannkraft.

2) Når stigende energipriser slår ut norsk metallindustri, vil det rasere en lang rekke av de lokalsamfunnene langs kysten der denne industrien er hjørnesteinsbedrift. Og når én industriarbeidsplass ryker, går det med 2–3 til i de bransjene som leverer til industribedriften.

3) De økte strømprisene vi nå ser gjør ny småkraft "lønnsom", uten de subsidiene vi alle nå er med på å betale inn. Det som er igjen av mindre elver kan da får sine småkraftverk, med negative effekter for økosystemene. Høye strømpriser fører også til en massiv utbygging av vindkraft, noe som vil rasere store deler av det vi har igjen av inngrepsfri natur, i en skala ingen kan tenke seg.

Noen grunneiere med småkraftambisjoner kan nok tjene noen kroner på stigende strømpriser. For det norske samfunnet som helhet er det som nå skjer en tragisk utvikling.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Pengane seglar sin eigen sjø