Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nye grep for å bevare statlige arbeidsplasser

Gjennom fire grep vil regjeringen hindre at lokalsamfunn rammes hardt når flere statlige etater legger ned kontorer på samme sted.

Ta landet i bruk: Statlige arbeidsplasser må spres over hele landet, skriver kommunalminister Monica Mæland (H). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Ta landet i bruk: Statlige arbeidsplasser må spres over hele landet, skriver kommunalminister Monica Mæland (H). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Norge er et langt og variert land. Vettet er jevnt fordelt over hele landet. Nå tar regjeringen grep for å hindre at lokalsamfunn rammes urimelig når statlige etater omorganiserer seg.

Nye retningslinjer som ble vedtatt fredag 8. november skal bidra til en god fordeling av statlige arbeidsplasser i alle deler av landet, og sikre alle innbyggerne god tilgang på offentlige tjenester. Jeg vil trekke frem fire konkrete endringer.

Den første er at direktorater og andre underliggende etater ikke kan legge ned statlige kontorer på egen hånd. Slike avgjørelser skal løftes opp til det ansvarlige departement og dermed på politisk nivå.

Kart over sysselsetting i statlig sektor som andel av tota sysselsetting. Illustrasjon: Kommunal- og regionaldepartementet
Kart over sysselsetting i statlig sektor som andel av tota sysselsetting. Illustrasjon: Kommunal- og regionaldepartementet

Den andre endringen er at staten ved reorganiseringer skal se ulike vedtak om lokalisering i sammenheng. Det skal hindre at enkeltkommuner rammes urimelig hardt gjennom flere ulike endringer.

Annonse

Det tredje er at departementene alltid skal vurdere om statlige virksomheter og oppgaver kan flyttes ut av Oslo, eller sentrale kommuner i Oslo-området, når statlige etater omorganiserer seg.

Det fjerde og siste er at ansvarlige myndigheter skal informere berørte kommuner og fylkeskommuner om analyser av reorganisering i statlig sektor. Slik kan de som er berørt av endringene få mulighet til å gi sine synspunkter tidlig i prosessen.

Selv om vi lager retningslinjer i må vi ha med oss hvert enkelt departement for å lykkes. De nye reglene gir det enkelte fagdepartement et tydeligere ansvar for å følge opp målene på eget område. Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal veilede om retningslinjene, og sørge for at fagdepartementene følger reglene.

Jeg er fornøyd med å få på plass flere verktøy for å unngå urimelige utslag av reorganiseringer av statlige etater. Vi jobber også for å desentralisere. Regjeringen har allerede besluttet å flytte eller nyetablere godt over 1 200 arbeidsplasser utenfor Oslo-regionen. Dette er mer enn dobbelt så mange som den rødgrønne regjeringen klarte på åtte år. Ved hjelp av ny teknologi og kompetanse er det fullt mulig å bevare gode arbeidsplasser og fagmiljø desentralisert. Jobber vi smartere, og deler erfaringer og kompetanse, får vi dette til.

Statlige arbeidsplasser er attraktive for kommunene og lokalsamfunnene. Det er ikke rart, det er arbeidsplasser som krever høy kompetanse og tiltrekker attraktive arbeidstakere.

Men grunnlaget for lokalsamfunnene må likevel være lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor. Det sikrer vekst, trygghet og en bærekraftig velferd. De statlige kommer i tillegg. Da må vi sikre at også de spres i hele landet, slik kunnskapen og kompetansen er jevnt fordelt.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Kraftinntektene er sikret