Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny hverdag med ny regjering

Det merkes at landet har fått ny regjering. For innbyggerne i Vestfold og Telemark betyr det at varslede kutt i kollektivtilbudet ikke blir gjennomført. Det betyr at vi kan bruke mer penger på å sikre et tannhelsetilbud i hele fylket.

Prioriterer kommunene: Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve  Slagsvold Vedum (Sp) i spissen for den nye regjeringen i fjor høst. Foto: Heiko Junge / NTB
Prioriterer kommunene: Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i spissen for den nye regjeringen i fjor høst. Foto: Heiko Junge / NTB

Det betyr at vi kan vedlikeholde noen flere fylkesveier og intensivere arbeidet med å hindre frafall og utenforskap blant våre unge.

Dette er de direkte konsekvensene av Arbeiderparti/Senterparti-regjeringens reviderte budsjettforslag og av forhandlingene med SV i stortinget. Stortingsflertallets vilje til å prioritere kommuneøkonomi gjør vårt fylke til et bedre sted å bo.

60-80 millioner i økte overføringer er forskjellen på å måtte kutte eller å kunne la være. Det er forskjellen mellom ikke å kunne investere – og å kunne gjøre det.

Når landets fylker nå tar en lederrolle i det grønne skiftet koster også det penger. Nye busskontrakter blir dyrere, økte klimakrav til bygg gir økte kostnader og høyere miljøstandarder på innkjøp gir høyere innkjøpspriser. Dette er riktig.

Dette skal gjennomføres. Det vil gi både lokal verdiskapning og nødvendige utslippskutt etter hvert som omstillingen gjennomføres. Men veien dit er økonomisk krevende og forutsetter en regjering og et storting som er villig til å gi landets kommuner og fylkeskommuner en økonomi til å gjennomføre.

Årets budsjetthøst på Stortinget er en veldig god start og gir forsterket tro på at det vil skje. Det er både riktig og svært motiverende!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Grelt eksempel på EU-tilpassing