Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

NRK løper ikke aktivistenes ærend

Bjørn-Ole Juul-Hansen treffer ikke godt med sin kritikk av NRKs journalistikk om svinenæringa.

NRKs hovedkilde har vært Mattilsynets egne rapporter etter tilsyn hos en rekke svineprodusenter, skriver innsenderen. Foto: Benjamin Hernes Vogl
NRKs hovedkilde har vært Mattilsynets egne rapporter etter tilsyn hos en rekke svineprodusenter, skriver innsenderen. Foto: Benjamin Hernes Vogl

Det er grunnleggende feil at journalistikken i denne saken kun har basert seg på opptakene til et knippe aktivister. Det har vært et stort, undersøkende prosjekt for å ettergå næringas garantier etter forrige store dyrevelferdsavsløring i 2019.

NRKs hovedkilde har vært Mattilsynets egne rapporter etter tilsyn hos en rekke svineprodusenter. Disse rapportene har vist at løftene om bedre dyrevelferd ikke har blitt innfridd. En rekke bønder har fått fortsette år etter år, tross gjentatte påpakninger fra Mattilsynet.

Det er altså ikke sant at NRK har bygd fakta på påstander fra kriminelle aksjonister, og at vi skal ha latt være å trekke inn fagkunnskap fra veterinærer, myndigheter og kunnskapsmiljøer. Alle disse instansene har vært tungt inne. Blant annet har vi gjennomgått og analysert samtlige av Mattilsynets 217 avviksrapporter fra norske grisefjøs i 2019.

De andre påstandene i Juul-Hansens kronikk faller på sin egen urimelighet:

NRK har ikke hevdet at bildene viser hele "virkeligheten". Vi har gang på gang presisert at vi har fått tilsendt bilder fra 28 gårder, og at dette ikke gir noe grunnlag for å vurdere helheten.

Det stemmer ikke at NRK har fått invitasjon, og takket nei til å komme på besøk på de gårdene som har hatt innbrudd. Vi har spurt mange om å få komme på besøk, men ingen ville ta imot oss. Vi ble invitert av Nortura til et mønsterbruk, og laget en reportasje derfra, som viste en helt annen driftsmåte enn det vi ser på aktivistopptakene. Vi har altså tydelig vist at det er mange bønder som driver på en helt annen måte enn det som framkommer på aktivistenes bilder.

Annonse

Vi mener at det omfattende materiale vi har fått fra aktivistene har dokumentasjonsverdi. Næringa har sagt seg enig i dette, og har nok en gang satt i gang en omfattende kampanje for bedret dyrevelferd. Det hadde de ikke gjort dersom de mente at bildebevisene var verdiløse.

Det omfattende bildematerialet er vurdert av en professor som er en av Europas fremste spesialister på dyrehelse. Vi mener han gir en verdifull vurdering av opptakene, både de som er vist i reportasjene, og alle de timene med opptak som supplerer. Det er altså helt feil at det er aksjonistene som har definert hva som er god dyrevelferd.

Ingen enkeltbønder er navngitt eller identifisert av NRK. Vi er heller ikke kjent med at enkeltbønder er sjikanert eller navngitt av andre. NRK har tvert imot hatt en tett dialog med næringa, og med hver enkelt bonde for å ivareta deres personvern. Vi har ikke hørt om barn som har blitt mobbet og frosset ut, men lager gjerne journalistikk på dette dersom det blir dokumentert.

Det er veldig lite i bildematerialet som tyder på at grisene har blitt stresset. Det er heller ingen ting som tyder på at bildene er tatt på en måte som gir et spesielt dårlig inntrykk av dyrevelferden. I de fleste tilfeller underbygges bildene av Mattilsynets rapporter fra de samme gårdene. Bildene som er publisert, utgjør også bare en brøkdel av den totale mengden foto og video vi har gjennomgått.

Det er ingenting som tyder på at aksjonistene har brakt med seg smitte inn i de skitne fjøsene. NRK har sett opptak av aktivistenes smittevernrutiner, og den skriftlige dokumentasjonen av rutinene. De er utarbeidet i samarbeid med veterinær, og følger samme standard som Mattilsynets egne rutiner.

NRK har bedt om å få beskjed fra bøndene og organisasjonene dersom det er mistanke om smitte på grunn av aktivistbesøk, slik at aksjonistene eventuelt kunne iverksette smittesporing. Vi har ikke mottatt noen slike varsler. Heller ikke Mattilsynet har avdekket MRSA-smitte i noen norske grisehus i perioden 2019-2020, som er tidsrommet vi omtaler i våre reportasjer på nett og TV.

Det fins altså ingen dokumentasjon på at besetninger har blitt smittet, eller at noen har vært nødt til å sanere, slakte og investere mellom tre og ti millioner kroner. Det er både en udokumentert påstand, og – for å bruke Juul-Hansens egne ord – en ganske spekulativ påstand.

NRK har ikke beskyldt bøndene for lovbrudd, og vi har ikke vært opptatt av at sakene skulle politietterforskes. Vi er kjent med at noen av anmeldelsene er henlagt. Vi er mer opptatt av at det nå ser ut som at vår journalistikk resulterer i at Mattilsynet får mer ressurser til tilsyn, og at konsern som Fatland og Nortura tydelig signaliserer at de vil skjerpe kontrollen og luke ut de som ikke oppfyller dyrevelferdskravene.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Vi må sette en høyere pris på naturen og satse på kjernekraft