Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nortura er ikke problemet

Kjøttindustrien har overkapasitet, og tempoet i en nødvendig struktureringsprosess er for lavt.

Riktig: Slakteriene i Norge, her Norturas nedlagte anlegg på Otta, har for stor kapasitet, påpeker innsenderen. Foto: Siri Juel Rasmussen
Riktig: Slakteriene i Norge, her Norturas nedlagte anlegg på Otta, har for stor kapasitet, påpeker innsenderen. Foto: Siri Juel Rasmussen

Verdier skapes gjennom god drift og strukturelle endringer. God drift alene er ikke nok, det ligger også store verdiskapningspotensialer i å skape lønnsomme strukturer, og deretter foredle disse gjennom god drift.

Kjøttindustriens store overkapasitet og handelens strukturering har skapt prispress både oppover og nedover i verdikjeden. Kjøttindustriens lønnsomhet har dermed over lang tid vært svak på grunn av stadig lavere marginer og kanskje en for lite bevisst og temposvak kontinuerlig kostnadsrasjonalisering.

Annonse

Etter min menig er det trist at den kortsiktige tankegangen "Skitt i Norge, Leve Otta" får gjennomslag, da den utsetter nødvendige grep innen slakt og skjæring.

Premissene for den industrielle restrukturering bør legges av kjøttindustrien selv og eiermiljøene, ikke av handelen, slik trenden har vært de i de senere årene, eller av kommuner og andre offentlige instanser. Det offentlige fastlegger rammebetingelsene. Kapitalen skal komme fra eierne og finansielle institusjoner.

Det er godt for næringsmiddelindustrien at eiere og ledelse i Nortura som den største aktøren tar ansvar. En konsolidering er en kritisk faktor for å sikre en bærekraftig styrking av norsk kjøttindustri.

Neste artikkel

Utmark i endring