Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

NorthConnect – en pengemaskin for Statkraft

Jeg har ingen betenkeligheter med å opprettholde karakteristikken av statsselskapet som en klimaprofitør.

Statkrafts inntekter fra NorthConnect vil ikke komme fra Skottland, men fra norske strømkjøpere, skriver Hogne Hongset. Her ser vi kraftverket Nore I i Nore og Uvdal kommune i Buskerud, som er heleid av Statkraft.
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Statkrafts inntekter fra NorthConnect vil ikke komme fra Skottland, men fra norske strømkjøpere, skriver Hogne Hongset. Her ser vi kraftverket Nore I i Nore og Uvdal kommune i Buskerud, som er heleid av Statkraft. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Julie Wedege er ansvarlig for politikk og klima i Statkraft. Hun skrev 11.2. i Nationen under tittelen «Ja til lønnsomme klimaløsninger». Artikkelen var et ensidig forsvar for kabelprosjektet NorthConnect, ut fra at kabelen, ifølge henne, var et godt klimatiltak.

Les innlegget her:

Jeg utfordret hennes argumenter i et tilsvar, og hevdet at NorthConnect tvert imot vil øke de globale utslippene av CO2. Jeg påpekte samtidig at Statkraft ville tjene stort på den prisstigningen NorthConnect vil utløse i Norge.

Les innlegget her:

Wedege svarer meg 6.3. under tittelen «Klima og lønnsomhet». I svaret benekter hun ikke at Statkraft er det kraftselskapet som vil tjene mest på at NorthConnect vil drive norske strømpriser opp, om kabelen blir bygd, og at Statkraft dermed har en særdeles klar egeninteresse i at NorthConnect får konsesjon. Og det er ikke småpenger Statkraft vil hente. Ifølge NVEs analyse av NorthConnects priseffekt i Norge (1 til 3 øre/kwh), vil Statkraft ta inn i størrelsen mellom 420 og 1260 millioner kroner ekstra, hvert år, om kabelen blir bygd. (Beløpene er basert på Statkrafts tall på egen hjemmeside for produksjon i 2018).

Annonse

Denne ekstra inntekten vil komme uten at Statkrafts kostnader øker, så det er ikke underlig at Statkraft ønsker kabelen bygd! Og vel og merke, pengene kommer ikke fra Skottland,- de kommer fra norske strømkjøpere!

Les innlegget her:

Styreleder Helge Aasen og administrerende direktør Stein Lier Hansen i Norsk Industri, samt fem industriledere gikk 15. januar i år ut med en kronikk i Fedrelandsvennen. De syv var på industriens vegne, og i motsetning til Statkraft, svært bekymret for den effekten NorthConnect vil få for videre industriutvikling i Norge. Kronikken hadde tittelen: «Ny strømkabel til Skottland – hva vil det koste oss?»

Hogne Hongset, NorthConnect-motstander. Foto: Privat
Hogne Hongset, NorthConnect-motstander. Foto: Privat

Svaret var dette: Med NVEs midlere prisanslag vil industrien få en ekstraregning på mer enn 40 milliarder kroner over kabelens levetid, mens norske strømkjøperes samlede ekstraregning vil ligge på 120 milliarder kroner. Beløpene kan også bli mye større. I verste fall kan denne kabelen bidra til rasering av prosessindustrien vår! Prisøkningen vil også bidra til press for å bygge mer naturraserende vindkraft.

Wedege prøver i sitt nye innlegg på nytt å begrunne NorthConnect som et «klimatiltak». Argumentasjonen er uten sammenheng og troverdighet, og nærmest pinlig når den komme fra Norges største kraftselskap. Når Statkraft på denne måten fortsetter å promotere NorthConnect med tvilsomme og udokumenterte «klimaeffekter», og samtidig har en helt åpenbar kommersiell egeninteresse, har jeg ingen betenkeligheter med å opprettholde karakteristikken av statsselskapet som en klimaprofitør.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Klimakampen fordrer mer mineralindustri