Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norsk landbruk rir ikke to hester

Norsk landbruk har et felles grunnsyn når det gjelder genteknologi. Vi tar forbrukeren på største alvor.

Slår tilbake: Administrerende direktør Ola Hedstein i Norsk Landbrukssamvirke. Foto: Norsk Landbrukssamvirke
Slår tilbake: Administrerende direktør Ola Hedstein i Norsk Landbrukssamvirke. Foto: Norsk Landbrukssamvirke

Hans Bårdsgård kommenterer i Nationen 5.mai den pågående debatten rundt GMO og genredigert mat. Bårdsgård konkluderer med at de ulike og til dels motstridende funnene i to undersøkelser om norske forbrukeres holdninger – som begge kommer fra aktører med tilknytning til Norsk Landbrukssamvirke – tilsier at landbruket er delt i sitt syn på teknologien og forsøker å ri to hester samtidig. Det er ikke riktig.

Les innlegget til Nationens Hans Bårdsgård her:

Norsk landbruk har et felles grunnsyn når det gjelder genteknologi. Vi tar også forbrukeren på største alvor. La det ikke være noen tvil: Den norske landbruksfamilien er omforent i sin holdning til bruk av genmodifisering og genredigering, som er restriktiv og avventende. Vi legger føre var-prinsippet til grunn. Samtidig er vi i Norsk Landbrukssamvirke, i likhet med GMO-nettverket, ikke prinsipielt imot teknologiene og utelukker ikke at det kan være anvendelser som kan bidra positivt til norsk landbruk i fremtiden.

Men vi er heller ikke prinsipielt for genteknologi. Dersom det skal brukes er det avgjørende at det er til gode formål og at maten er trygg. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle, slik det norske regelverket legger opp til. Det er uansett altfor tidlig å ta konkrete avgjørelser uten mer kunnskap.

Fagsjef Sigrid Bratlie i Norsk Landbrukssamvirke. Foto: Norsk Landbrukssamvirke
Fagsjef Sigrid Bratlie i Norsk Landbrukssamvirke. Foto: Norsk Landbrukssamvirke

Derfor er et samlet landbruk positive til kompetansebygging og forskning på genredigering, slik blant annet forskningsprosjektet GENEinnovate gjør. GENEinnovate er et samarbeid mellom Norsvin, Geno, Graminor, AquaGen, NMBU og Bioteknologirådet og skal undersøke både muligheter og utfordringer knyttet til genredigering i planter og husdyr.

Denne typen kunnskap vil gjøre landbruket bedre rustet til å ta gode valg om hvorvidt teknologien bør og skal tas i bruk i fremtiden.

Vi mener den eneste riktige tilnærmingen til krevende temaer – uansett om det er genteknologi, kjøtt, klima eller hva det måtte være – er åpen, søkende og inkluderende debatt. Både innenfor og utenfor landbruket, og at det gis rom for ulike meninger. Forbrukeren skal få si sitt og ta stilling til hva slags mat han eller hun ønsker å spise og hvordan vi forvalter våre felles naturlige ressurser.

Genmodfisering og genredigering er ikke veien å gå dersom forbrukerne ikke vil ha det, uavhengig av hva de legger vekt på i sine vurderinger. GMO-nettverkets viktigste kampsak er forbrukernes rett til å velge. Derfor gjør de en viktig jobb. Det fremgikk svært tydelig av begge undersøkelsene at forbrukerne ønsker å vite om genteknologi er brukt i fremstillingen av maten, uavhengig av om de er positive eller negative til selve bruken, og hvor mye kunnskap de har om temaet. Åpenhet og informasjon er avgjørende for forbrukernes tillit, og denne tilliten er hele matverdikjeden er avhengig av.

Sånt blir det mer forbrukertillit av enn ensidige og bastante svar på sammensatte spørsmål. Men én ting er vi helt urokkelige på: Norsk landbruk rir ikke to hester, vi har felles grunnsyn og bærebjelken er at norsk landbruk skal være bærekraftig og teknologi skal brukes til det beste for samfunnet!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Michelin – og alle de andre matopplevelsene