Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norsk forvaltning av rovdyr – hinsides enhver fornuft

Bygdefolk for rovdyr forlanger at ordningen med rovviltnemndene avvikles umiddelbart, og erstattes av et statlig organ, der man faktisk tar hensyn til hva biologer, naturforskere og vitenskapen sier.

Noen bør være veldig, veldig skamfulle hvis de lar rovviltnemndenes fellingstillatelser av ulv denne vinteren bli stående, skriver lederen for Bygdefolk for rovdyr. Foto: Mostphotos
Noen bør være veldig, veldig skamfulle hvis de lar rovviltnemndenes fellingstillatelser av ulv denne vinteren bli stående, skriver lederen for Bygdefolk for rovdyr. Foto: Mostphotos

I løpet av de siste 50 årene har to tredeler av verdens ville dyr forsvunnet. Takket være menneskelige aktiviteter er jorda nå inne i den sjette store utryddelsesperioden. Det eneste som verdens politikere ser ut til å være interessert i, er derimot jakten på penger og kortsiktig profitt. For enhver pris skal det legges til rette for at næringsinteresser og kapital skal få skalte og valte med naturen og naturressursene, akkurat som de vil.

Norsk politikk overfor noen av de mest sårbare dyra vi har i dette landet, nemlig de store rovdyra, er heller ikke annerledes og med de såkalte «rovviltnemndene» i spissen, så vedtas det et stadig større antall fellingstillatelser. Man kan undre seg om når rovviltnemndenes blodtørst er stillet? Det er nok klart for de fleste at det er den ikke ennå …

Vinterens fellingstillatelser på den fredede ulven er rekordhøye. Innenfor det som skulle være et fristed for ulven, nemlig «ulvesonen», så skal hele 32 ulver bøte med livet. I tillegg kommer det et vedtak om jakt på 29 ulver utenfor ulvesonen – altså totalt skal 59 ulver skytes i Norge. To tredeler av hele bestanden. I hvilke andre land bedrives det en slik rovviltpolitikk?

Annonse

Rovviltnemndene mener selvfølgelig at dette ikke er noe problem, fordi dem vil jo i praksis helst ha utryddet alt av ulv i Norge. Vi i Bygdefolk for rovdyr har tatt opp problemet med disse nemndene flere ganger, og det er lovt fra politisk hold at det skal «sees på det», men foreløpig skjer det ingenting.

At nemndene nå vedtar disse rekordhøye fellingstillatelsene overrasker meg ikke i det hele tatt. Dem går så langt som dem vet at dem kan gå, i få drept flest mulig ulv, fordi dem vet at politikerne i departementene sjelden går imot dem uansett. Dermed har dem fritt spillerom og kan forlange omtrent hva som helst i antall ulver dem vil ha drept, slik dem gjør nå.

Bygdefolk for rovdyr forlanger at ordningen med rovviltnemndene avvikles umiddelbart, og erstattes av et statlig organ, der man faktisk tar hensyn til hva biologer, naturforskere og vitenskapen sier.

Vi er inne i jordas sjette store utryddelsesperiode, men norske politikere bidrar villig til at denne utryddelsen skal gå enda litt raskere. Noen bør være veldig, veldig skamfulle hvis de lar rovviltnemndenes fellingstillatelser av ulv denne vinteren bli stående.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Stor nedgang i antall jervekull i år