Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norgesgruppen løfter lokalsamfunn digitalt

Når Telenor bygger ut fiber til over 2000 Norgesgruppen-butikker over hele landet, vil næringslivsaktører og husholdninger i 90 prosent av landets kommuner få mulighet til å koble seg på.

Kritisk: Høyhastighet på bredbånd er kritisk for å sikre utvikling i distriktene, skriver kommunikasjonssjef Ingrid Solberg Gundersen i Norgesgruppen. Foto: Norgesgruppen
Kritisk: Høyhastighet på bredbånd er kritisk for å sikre utvikling i distriktene, skriver kommunikasjonssjef Ingrid Solberg Gundersen i Norgesgruppen. Foto: Norgesgruppen

56 prosent av alle husstander i spredtbygde strøk har i dag tilbud om høyhastighetsbredbånd, ifølge en fersk undersøkelse fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Denne andelen vil øke betraktelig når fibertilgangen til alle Norgesgruppens butikker ferdigstilles neste år.

Regjeringen mener at alle husstander i distriktene, og ikke minst bedriftene, skal ha tilgang på høyhastighetsbredbånd. Forskjellene mellom by og distrikt må bli mindre, slik at nye arbeidsplasser sikres fremover, kommenterer distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland til Nationen nylig.

Høyhastighet på bredbånd er kritisk for å sikre utvikling i distriktene. Da Telenor og Norgesgruppen besøkte Vaset ved Fagernes nylig, sa daglig leder for Brennabu, Line Lunde Hovrud, som driver leirskole, hytteutleie og selskapslokaler, at mange bedrifter vegrer seg for å etablere seg i distriktene dersom nettkapasiteten og stabiliteten er for dårlig.

Annonse

Brennabu er en av mange bedrifter i distriktet som nå får tilbud om høyhastighetsbredbånd i form av fiber fra Telenor. Telenor sin avtale med Norgesgruppens butikker over hele landet gjør det kommersielt lønnsomt å bygge ut fiber til mange flere distrikter i landet. Hovrud tror at fiber vil få store positive ringvirkninger lokalt og at det danner grunnlaget for mer lokalt næringsliv.

Når Telenor nå bygger ut fiber til over 2000 Norgesgruppen-butikker over hele landet, vil næringslivsaktører og husholdninger i 90 prosent av landets kommuner få mulighet til å koble seg på. Den landsdekkende avtalen muliggjør at Telenor kan tilby bedre nett til mange flere enn butikken i lokalmiljøet, samt å komme enda raskere i mål med et godt alternativ til distriktene før kobbernettet utfases.

Kjøpmann Harald Lasskogen på Joker Vaset forteller at han lenge har etterlyst bedre nettkapasitet i dialog med kommunen, og ser nå frem til å få fibertilgang fra Telenor i løpet av høsten. Lokalsamfunnene som nå får fibertilbud er nettopp de områdene som regjeringen ønsker å prioritere støtte til, der det ikke har vært aktører fra før som har sett det kommersielt lønnsomt å bygge ut fiber/høyhastighetsbredbånd.

I 2016 satte regjeringen et mål om at minst 90 prosent av husstandene skulle få et tilbud om høyhastighetsbredbånd i løpet av 2020. Leder i Senterungdommen, Torleik Svelle, sier til Nationen at han ikke er imponert over regjeringens forslag til bevilgede midler i 2021. Han mener det er skammelig at regjeringen ikke prioriterer mer, og peker også på at regjeringen sitt mål er for lite ambisiøst.

Dersom regjeringen når sitt mål vil fortsatt 10 prosent av befolkningen, og da fortrinnsvis i distriktene, ikke ha raskt nok bredbånd. I forslaget til statsbudsjett for 2021 foreslår regjeringen å bruke 264 millioner kroner på bredbåndsutbygging. Det er en reduksjon til utbygging av høyhastighetsbredbånd på 142 millioner kroner sammenlignet med året før.

At vår internettavtale bidrar til en modernisering og et digitaliseringsløft av lokalsamfunn i hele Norge, er svært gledelig både for butikkene, kundene og lokalsamfunnet rundt. I Norgesgruppen er cirka 65 prosent av butikkene og utsalgsstedene drevet av selvstendige kjøpmenn, og lokalbutikken er mange steder selve navet i bygda. Flere av våre butikker er nå med i et Merkur-prosjekt som tester ut selvbetjente butikker utover ordinær åpningstid. Det er en teknologi som ikke er mulig uten raskt bredbånd, og som vil bidra til at flere butikker i grisgrendte strøk har levedyktighet i årene som kommer.

Fiber gir en nettkapasitet som er cirka 50 ganger høyere enn kobbernettet. Digitale løsninger som betaling og bestillingsrutiner blir enda mer effektive enn i dag, noe som igjen vil bidra til å sikre tilgangen på mat og drikke i distrikter over hele landet. Halvparten av Norgesgruppens butikker er allerede koblet på løsningen, og ved utgangen av 2021 skal så godt som alle butikkene våre ha tilgang til fiber.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Vi kan ikke bli generasjonen som solgte ut ressursene våre