Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norge trenger flere politiske partier

Hvordan kan et helt nytt parti på kort tid oppnå rekordmålinger? Hva er årsaken til dette?

Nytt parti: Bompengepartiet FNB er gode nyheter, skriver innsenderen. Foto: Lise Åserud/NTB scanpix
Nytt parti: Bompengepartiet FNB er gode nyheter, skriver innsenderen. Foto: Lise Åserud/NTB scanpix

I Oslo og på landsbasis viser meningsmålinger at langt flere vil stemme på bompengepartiet FNB, enn på partier som Frp, KrF og Venstre.

Partiprogrammet viser at FNB tar sikte på å være et vanlig politisk parti, med et program for et titalls andre saksområder. Partiprogrammet er så godt gjennomtenkt – at det er imponerende. Der MDG omtrent enerådende har styrt Oslo, vil FNB ta et større ansvar for det sosiale miljøet i hovedstaden, slik at det ikke bare er trær og planter som trives i storbyen.

De næringsdrivende skal få bedre kår – det skal bli mulig for bilistene å komme seg frem til butikkene deres. Gatene skal bli renere, kollektivtrafikken rimeligere, og velferden bedre.

FNB er gode nyheter i en tid hvor et parti med litt over en prosent av folkestemmene, har klart å komme seg i regjering, mot et forslag om å ofre pelsdyrbønder, slik at flere hundre mennesker mister arbeidet og livsgrunnlaget sitt.

Kanskje er det først nå at enkelte politikere forstår hva de har vært med på. Et stort antall velgere vender seg nå mot nye retningsvalg, med et nytt parti som FNB. Det viser de siste meningsmålingene, hvor partiet får over tyve prosent av stemmene i Bergen, og litt over ni prosent i Oslo.

Å slippe Venstre inn i regjering mot å forsøke å ofre pelsdyrbøndene er et svik av det sjeldne. Særlig når forhandlingene om fremtiden deres ble avsluttet i 2017. Lovnaden var gjensidig – bøndene skulle vise til gjennomgående bra dyrevelferd, og politikere skulle på sin side la næringen fortsette driften. Millioner ble deretter investert av bøndene, for at de skulle holde sin del av avtalen.

Hva forteller denne historien en velger? Vil du stole på en politiker som fratar deg arbeidet? Du mister ikke arbeidet på grunn av offentlige nedskjæringer, men fordi noen plutselig finner på å bruke deg i en byttehandel, for selv å få politisk makt.

Det er dette som er historien om pelsbøndene.

Skandalen viser seg å fortsette med at investerte millioner skal gå tapt, og at bøndene skal sitte igjen med milliongjeld. Samtidig viser miljøsløseriet med ødeleggelse av driftsbygninger og skrotingen av ordningen med fôr fra fiskerinæringen, at Venstre også er alt annet enn et miljøparti.

Å ta Venstre inn i regjering mot å ofre norske pelsdyrbønder, kan sikre andre partier en formidabel strøm av nye velgere. Foreløpig peker pilen i riktig retning for Senterpartiet og FNB.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Sp i revers