Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norge og EUs ren energi-pakke

Nationen avlegger Arbeiderpartiet og undertegnede visitt på lederplass den 18. oktober, der de begeistres over benkeforslaget mot ACER på Fellesforbundets landsmøte.

Godt fornøyd: Espen Barth Eide i Ap er fornøyd med Stortingets behandling av EUs 3. energipakke. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Godt fornøyd: Espen Barth Eide i Ap er fornøyd med Stortingets behandling av EUs 3. energipakke. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Nå haster det virkelig med å få Ap med på å stoppe «Ren Energi-pakken», formanes det. Mon det.

EUs ren energi-pakke ble vedtatt rett før sommeren i EU, og den vil nok ha en lang reise foran seg før den kommer til Stortinget. Til sammenligning tok det ni år fra 3. energimarkedspakke ble vedtatt i EU til den ble forelagt Stortinget i fjor, og den ble først vedtatt på Island i september i år.

Uansett har vi et bedre grunnlag for vurdering av denne enn hva vi hadde sist. Den grundige debatten vi hadde i fjor vår om 3. pakken og samarbeidsorganet for nasjonale reguleringsmyndigheter (Acer) endte med bred enighet på Stortinget om noen gode, sosialdemokratiske prinsipper for norsk energipolitikk.

Vi skal samarbeide med våre nordeuropeiske naboer om energi, slik vi har gjort i flere tiår. Men vi tar vare på arvesølvet. Vi skal sikre norsk industri rikelig og rimelig strøm som kan bygge norske arbeidsplasser. Det offentlige eierskapet skal ligge fast. Det skal være nasjonal og samfunnsmessig kontroll over vannkraftressursene, og vi skal fortsatt ha selvstendig kontroll over alle avgjørelser med betydning for energisikkerheten i Norge. Beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler skal fattes suverent av norske myndigheter.

Vi endret innretningen på den foreslåtte norske reguleringsmyndigheten for energi, vi fikk flertall for å endre energiloven slik at Statnett skal eie og drifte alle mellomlandsforbindelser, og om at det ikke skal bygges nye kabler før vi har høstet erfaringer med de som allerede er under bygging.

Vi blir ikke «underlagt» Acer, denne gangen heller.

Annonse

Gitt de endringene vi fikk til norsk lovgivning, ble alle våre forutsetninger oppfylt i behandlingen av 3. pakke. Fra Arbeiderpartiets side er vi godt fornøyd med dette utfallet, som faktisk betød at vi fikk reversert flere av de endringer Høyre-regjeringen hadde trumfet igjennom i kraftpolitikken de siste årene. Mens andre protesterte for all verden, tok vi håndfaste grep og formet politikken i vårt bilde, fra en mindretallsposisjon.

Aksjonslinjen til Senterpartiet og andre derimot ville bare ført til at det borgerlige flertallet ville ha trumfet igjennom en fortsatt privatiseringslinje og satt arvesølvet i spill.

Jeg kan forvisse Nationens lesere om at disse prinsippene består, og at de vil ligge til grunn også for vårt arbeid med Ren energi-pakka. Det skal gjøres grundig og ordentlig, og alle syn skal høres når dette etter hvert måtte komme til behandling.

Men noe vet vi allerede: Den nye pakka, som jo er ferdig behandlet i EU og derved kjent i sin helhet, overfører faktisk ikke mer suverenitet til Acer. Det er mulig Nationen her tenker på et tidligere forslag fra EU-kommisjonen, som med litt godvilje kunne forstås slik, men i EU er det som kjent Europaparlamentet og medlemslandene i Det europeiske råd som bestemmer, og der ble denne delen av forslaget avvist.

Vi blir ikke «underlagt» Acer, denne gangen heller. Som oss ønsker EU-landene også nasjonal kontroll over energipolitikken, selv om samarbeid over grensene anses som bra og ønskelig for å lykkes i det grønne skiftet.

Kommisjonen fikk heller ikke gjennomslag for at flaskehalsinntektene – altså inntekter på kortsiktig salg av kraft over grensen – skulle reserveres for nye utenlandsforbindelser, noe flere her hjemme ikke uten grunn hadde bekymret seg for. Igjen, her hadde vi mange likesinnede i Europa, viste deg seg.

En foreløpig gjennomgang av Ren energi-pakka gir inntrykk av at her gjøres det fornuftige grep for å videreutvikle et moderne og klimavennlig kraftsystem for Europa, men med få endringer for det høyst velfungerende nordiske systemet vi allerede er en del av og som EUs energipolitikk er inspirert av.

Men vi konkluderer først når dette har vært igjennom EØS-systemet og kommer til endelig behandling i Norge, og det er som sagt ikke akkurat umiddelbart forestående.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Widerøe har ikke bedt om «flere subsidier»