Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norge må betale mer av klimakostnadene

Norges rettferdige bidrag til FNs klimafinansiering er 65 milliarder årlig.

Trussel: Økt ekstremvær, matusikkerhet, tørke, tvungen migrasjon og flere naturkatastrofer er en trussel mot verdens sikkerhet. Foto: Mostphotos
Trussel: Økt ekstremvær, matusikkerhet, tørke, tvungen migrasjon og flere naturkatastrofer er en trussel mot verdens sikkerhet. Foto: Mostphotos

Norge har satt klimasikkerhet på agendaen i FNs sikkerhetsråd. Det er svært positivt, men dessverre er de foreslåtte tiltakene for svake. Norge må ta til orde for økt klimafinansiering fra rike til fattige land og høyere ambisjoner for nasjonale utslippskutt.

Norges forslag til tiltak for økt klimasikkerhet i Sikkerhetsrådet kan forstås som en forsiktig start i et krevende terreng. Tiltakene omhandler mer informasjon, rapportering, styrket samarbeid og økt deltakelse. Dette er forslag vi er enige i, men de er ikke tilstrekkelige.

Økt ekstremvær, matusikkerhet, tørke, tvungen migrasjon og flere naturkatastrofer er en trussel mot verdens sikkerhet. De landene som rammes hardest er de fattigste og mest sårbare, med lavest omstillingsevne. Det er også disse landene som har forurenset minst. Vi kommer derfor ikke unna at de rike landene må finansiere klimatilpasning, forebygging, tap og skade og omstilling i sårbare land.

Det er både rettferdig og nødvendig.

Annonse

I dag er de rike donorlandene langt unna å nå sine forpliktelser til klimafinansiering i Parisavtalen. Ifølge en rapport fra Stockholm Environmental Institute bør Norges rettferdige bidrag til klimafinansiering være 65 milliarder kroner årlig. Utregningen er basert på hvor mye Norge har forurenset og vår evne til å bidra. I dag ligger Norge langt unna dette målet, og bidrar kun med 800 millioner kroner til Det grønne klimafondet.

Ettersom både Norge og andre donorland finansierer for lite, bør rettferdig klimafinansiering være ett av kravene Norge arbeider for i Sikkerhetsrådet. Med solid finansiering vil utsatte land i sør være langt bedre rustet til å møte klimaendringene, og dermed også bidra til færre konflikter og økt klimasikkerhet.

Samtidig vil det bli lettere for land som India, som er skeptiske til klimasikkerhet som tema i Sikkerhetsrådet, å se fordelene.

Norske utslipp er med på å skape en mindre trygg fremtid, og progressive og ambisiøse tiltak her hjemme vil også være viktig for den globale klimasikkerheten. Det samme gjelder de andre landene i Sikkerhetsrådet. Ambisjoner for kutt av klimautslipp hos medlemmene bør derfor også være en del av diskusjonen og forhandlingene i rådet.

Penger skaper muligheter. Norge har gjennom mange tiår fått muligheter gjennom utvinning, forbruk og salg av olje. Nå bør norske myndigheter sette seg selv i førersetet og gjøre det mulig for andre land å skape en trygg framtid til tross for klimaendringene. Ved å øke klimafinansieringen til 65 milliarder kroner viser vi at vi virkelig tar økt klimasikkerhet på alvor.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Britisk mat ut i verda