Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norge, Kina og Taiwan

Norge opptrer som støttespiller for et diktatur.

Det eksisterer to kinesiske stater, et diktatur og et demokrati. Norge bør ha forbindelser med begge, skriver Nils Tore Gjerde. Foto: Mostphotos
Det eksisterer to kinesiske stater, et diktatur og et demokrati. Norge bør ha forbindelser med begge, skriver Nils Tore Gjerde. Foto: Mostphotos

Unge Høyre vil si opp normaliseringsavtalen med Folkerepublikken Kina fra 2016 hvor vi forplikter oss til «fullt og helt å respektere Kinas utviklingsløp og sosiale system» og «ikke vil støtte tiltak som undergraver Kinas kjerneinteresser». Ingen andre land i Europa har undertegnet noe lignende.

«Kinas kjerneinteresser» kan for eksempel være omfattende suverenitetskrav i Sør-Kinahavet hvor Folkerepublikken er i konflikt med mange land. På denne måten opptrer Norge som en støttespiller til et brutalt diktatur. Det er etter mitt skjønn all grunn til å spørre om dette er i vår og demokratiets interesse.

Unge Høyre ønsker videre at vi oppretter diplomatiske forbindelser med Taiwan og Hongkong. Det siste er nok umulig, da Hongkong neppe kan kalles noen stat. Republikken Kina (Taiwan) har derimot styrt seg selv i 70 år. Landet har utviklet seg fra et autoritært styre til et blomstrende demokrati, men har få diplomatiske allierte. Alle land som anerkjenner Republikken Kina, kan ikke samtidig ha diplomatiske forbindelser med Folkerepublikken.

Opprettelsen av diplomatiske forbindelser med Taiwan betyr derfor et diplomatisk brudd med Folkerepublikken Kina. Et skritt i retning av en normalisering mellom Taiwan og Norge kan være opprettelsen av et representasjons- eller handelskontor i Taipei. Mange land, med USA i spissen, har slike kontor på Taiwan. Dessuten er tiden etter mitt skjønn overmoden for et norsk statsrådsbesøk. Norge bør også støtte Taiwans ønske om representasjon i Verdens helseorganisasjon.

Landets vellykkede håndtering av koronapandemien er bare et argument for at Taiwan i hvert fall bør få observatørstatus. Politikk og helse bør en holde adskilt. Det er ikke Folkerepublikken Kina som bestemmer hvem som skal ha medlems- eller observatørstatus i WHO!

Situasjonen i Taiwan-stredet er svært spent, og mange eksperter kan ikke utelukke en kinesisk invasjon, spesielt etter at USA vil levere moderne våpensystemer og flere besøk av fra fremtredende representanter både fra USA og Tsjekkia. I virkelighetens verden eksisterer det nemlig to kinesiske stater, et diktatur og et demokrati. Norge bør ha forbindelser med begge!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Verdien av internasjonalt samarbeid