Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norge får solgt varene sine uten EØS

Vil Storbritannia i handelsforhandlingene med Norge kreve at vi tar inn britiske lover på samme måte som EU gjør i EØS?

Kan det være mulig å få til avtaler og handelsforbindelser med Storbritannia uten å gi dem de samme fullmaktene til å utforme norske lover som vi har gitt EU?

Krever Norge det samme som EU i for eksempel den avtalen de forsøker å inngå med Brasil? Mest sannsynligvis er svaret nei.

25 prosent av eksporten til EU fra Norge gikk til Storbritannia. Det utgjorde i overkant av 181 milliarder kroner i 2019. Norge eksporterte for mer enn 700 milliarder til EU hvorav olje og gass utgjorde en vesentlig del.

Uten EØS, påstod/påstår regjeringen, Arbeiderpartiet, Frp og andre støttespillere for EØS-avtalen at Norge risikerer handelskriger, tollbarrierer og at norsk fisk råtner i køen på vei inn til markedene. Ifølge påstandene til ja-folket i Ap, NHO og andre på høyresida vil alt i Norge gå veldig dårlig uten EØS.

«En handelsavtale vil medføre økte kostnader for eksportørene og svakere norsk konkurransekraft. Selv om vi for eksempel skulle kopiere EUs veterinærlovgivning utenfor EØS, vil ikke fisken vår lenger være berettiget til å slippe inn i EU uten tids- og kostnadskrevende grensekontroll. For en ferskvare som fisk kan slik usikkerhet være ødeleggende», sa for eksempel statsråd Frank Bakke Jensen (H) til VG 15. august 2017.

Norge ville miste 100.000 arbeidsplasser om det ble nei i 1994 ble det påstått. Advarslene om hvor katastrofalt det ville være for Norge uten EØS har vært like sterke i årene etterpå. Kronargumentet for å beholde EØS avtalen var og er «at vi ikke får solgt varene våre uten EØS». Handel har altså foregått i Europa fra iskanten forsvant nordover, men det blir glatt oversett fordi det passer ikke inn i fortellingen.

Ja-folket har ingen andre argumenter for å beholde husmannskontrakten, og nå som EU har mistet et av sine store land som medlem er det klart som dagen at myter står for fall. Usannheten om EØS har fått gjennomslag hos mange. Makta er ulikt fordelt og media eies av ja-sida.

Nå er Storbritannia ute av EU og Norge får solgt varene sine uten EØS til sin største handelspartner utenfor EU. Samarbeid mellom land og standardisering av ulike varer skjer også uten EØS.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Ikke interessant med EU