Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norge egner seg ikke for ulv

I Nationen mandag 30. august har Helga Riekeles et innlegg med overskriften "Norge egner seg ikke for ulv?". Jeg er fullstendig enig i at Norge ikke egner seg for ulv, og det mener jeg virkelig uten å sette det i anførsel og med spørsmålstegn.

Ulv vs. hjortevilt: Mener Riekeles virkelig at vi må ha ei stor ulvestamme for å holde hjorteviltbestandene nede, spør innsenderen. Foto: Mostphotos
Ulv vs. hjortevilt: Mener Riekeles virkelig at vi må ha ei stor ulvestamme for å holde hjorteviltbestandene nede, spør innsenderen. Foto: Mostphotos

Helga Riekeles begrunner den store tilveksten av store hjortedyr med fravær av store rovdyr som for eksempel ulv. Riekeles skriver blant annet: "Der rovdyr som ulv får leve i rikelige bestander, holdes hjortedyrbestander nede. Ulv tar syke og små dyr."

Mener Riekeles virkelig at vi må ha ei stor ulvestamme for å holde hjorteviltbestandene nede? Har Riekeles ingen tanker om de forferdelige lidelsene ulven påfører de dyrene den river ihjel, enten det gjelder hjortedyr eller husdyr på utmarksbeite?

Du argumenterer også med at sammen med hjort og rådyr gjør elgen stor skade på skogen og i trafikken. Derfor mener du tydeligvis at vi må ha ei stor ulvestamme for å begrense disse skadene. Men jeg kan fortelle deg at det står jegere i kø som er villige til å skyte hjortedyr der de skaper problemer.

Annonse

At ulv ikke bare tar syke og små dyr er vel denne vesle ulvetispa som rev ihjel over 300 sauer og lam over Hurdal, Hadeland og Totenåsene for noen år siden et godt eksempel på. Dette var riktignok små dyr, men alle var vel ikke syke? Lignende eksempler har vi sett masse av i årenes løp, etter at denne nye ulvestamma ble ulovlig utsatt her sist på 1900-tallet, og fredet sammen med de andre store rovdyrene.

Ulven har etter at den begynte å dukke opp i våre beitemarker stelt i stand et helvete for mange husdyrbønder med dyr på utmarksbeite. Og den har da heller ingen annen misjon enn å rive i hjel husdyrene våre, hjorteviltet og jakthundene våre.

Jeg kan fortelle deg at jeg har levd det meste av mitt liv uten at det så godt som fantes ulv her i landet, etter ar den norske ulvestamma av nødvendige åtsaker ble utryddet på 1800-tallet. Men selv om ulven var fraværende var det lite elg her. Jeg har jaktet elg med løshund fra og med 1952 og til og med 2015. Til å begynne med hadde vi som regel rett på en elg på det valdet vi fekk tildelt. Men på grunn av at det ble innført rettet avskyting, økte elgstammene, og på de terrengene vi til å begynne med hadde rett på en elg økte kvotene etterhvert til fire-seks dyr.

Men vi behøvde ikke hjelp av ulven for å stabilisere elgbestandene, det har elgjegerne greid på en mye mer human og økonomisk måte. Og jeg har aldri hørt andre enn deg som mener at vi må ha hjelp av ulven for å begrense hjorteviltstammene.

Til slutt vil jeg henstille deg, Helga Riekles, til å forholde deg til virkeligheten, slik den oppleves blant annet av dem som må lete opp skadde og døde dyr etter møte med ulvekjeften eller andre store rovdyr.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Heller sau og hjortedyr i naturen enn store rovdyr