Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nord-Norgebanen en klima- og miljøvinner

Det er skuffende hvor lite store mediehus vier oppmerksomhet til de store miljøfordelene tog og bane kan gi.

Behov: Har ikke Nord-Norge samme behov for infrastruktur som resten av landet, spør innsenderen. Her ser vi Flåmsbanen. Foto: Mostphotos
Behov: Har ikke Nord-Norge samme behov for infrastruktur som resten av landet, spør innsenderen. Her ser vi Flåmsbanen. Foto: Mostphotos

For eksempel er media helt uten fokus på hvilke interesser som motarbeider satsingen på jernbane. Og jernbanehistorien er helt fraværende i mediebildet. Allerede i 1880-åra ble det lansert tanker om at Nord-Norgebanen (NNB) var en sak å kjempe for.

Hvilke interesser er det som bremser og som ikke vil tog i nord? Hva er motivene bak en lang nei-historie til tog i vår landsdel? Fra sør er det et hav med motvilje og argumenter mot NNB. Men hvorfor ble da Bergensbanen, Sørlandsbanen, Jærbanen, Trønderbanen og banene på Østlandet bygd når det er så dyrt og vanskelig?

Er det slik at vi i nord skal vente på ny teknologi, førerløse veitransporter og så videre? Og fortsette med at varene vi trenger, transporteres av kjøretøy med unødvendig høye CO2- utslipp?

Jeg forstår det slik at Erna Solberg mener det er for vanskelig, for dyrt, umoderne, ulønnsomt og for få mennesker som bor her. Hvorfor har hun dette perspektivet på jernbanebygging i Nord-Norge?

«Nei-Jernbane-Erna» sover du i timen? Hvorfor skal nesten alle varene vi trenger i nord sendes med farlige trailere, og hvor mange unge liv er ofret? Dette vil fortsette så lenge leverandørene i sør ikke har andre alternativer.

Trailertransporter er ikke bærekraftig i dag og vil ikke bli det i framtiden, heller. Også fordi dekkene til veitransporten avgir store mengder med mikroplast. Det meste av pålegget, frukt, grønt og annet vi spiser er ikke bærekraftig her i nord , det er langreist fra sør, langreist med ikke-fornybare fossiler.

Har vi ikke hørt at mange politikere nevner CO2-gevinsten med togtransport? De snakker om reduksjon av CO2-utslipp med mange andre alternativer, det er de faktisk god til. Mange forslag blir nevnt, men de er tause om at NNB kan være en god bidragsyter til nettopp å redusere CO2-utslippene.

Det legger vi godt merke til, og vi tenker hvorfor gjør de ikke det? Et eksempel er den ferske klimameldingen hvor NNB ikke er nevnt? Er det økonomiske interesser som stikker kjepper i toghjulene?

Annonse

La meg få lov å komme med et eksempel på hvordan til og med gamle tog med dieseldrift kan redusere CO2 i forhold til varetransport på vei, her taler vi om dieseltrailere.

Den store matvaregrossisten ASKO overførte sin varetransport på strekningen Trondheim-Bodø fra vei til jernbane. Dette ble gjort i samarbeid med Cargonet, Nova Sea og Meyership. Strekningen ble frigjort for 13.000 trailere. Reduksjon av 6000 tonn C02-gass bare på denne veistrekningen.

Dette var mellom dieseltog og trailere, men hvis Nordlandsbanen blir elektrifisert vil naturligvis reduksjonen bli enda større. Er det overhode planer om å elektrifisere den?

I tillegg vil trolig også vedlikeholdsutgiftene på veien reduseres og færre alvorlige ulykker. Trafikkulykker er en kostnad , ikke bare for den enkelte berørte, men også for samfunnet. Kostnader som det ikke er mulig å tallfeste.

Det er ikke for dyrt å bygge ut og videreføre Nord-Norgebanen. Har ikke landsdelen samme behov for infrastruktur som resten av landet? Rask og effektiv flyt av varer er nødvendig for næringsutvikling. Jernbane er som en pulsåre til å gi grunnlag for etablering av produksjon og arbeidsplasser. Og utbyggingen er samfunnsøkonomisk lønnsom. Om den også er bedriftsøkonomisk lønnsom, vet vi ikke.

For det er mange påstander om lønnsomheten til NNB. Teoretiske modeller og antakelser kan aldri matche virkeligheten. Og hvorfor må Nord-Norgebanen være lønnsom for å bygges, når nesten ingen andre baner i Norge er det? Er ikke en jernbane et verktøy til å skape noe større. Befolkningsvekst og nye arbeidsplasser, skape grunnlag for kvaliteter som gjør at flere unge vil bo her. Gods og varer på bane gir heller ikke forsinkelser forårsaket av trailere, som ofte vinterstid med utforkjøringer og sperring av veier for annen transport.

"Hvorfor må Nord-Norgebanen være lønnsom for å bygges, når nesten ingen andre baner i Norge er det?"

Alle traumer grunnet trafikkulykker med et økt antall vogntog på glatte veier. Store varemengder som blir forsinket, lett brekkasje når de slynges rundt i kassebilene. Hva koster det samfunnet?

I et samfunnsøkonomisk regnskap er det parametre vi ikke kan vurdere eksakt økonomisk. Vi kan heller ikke prissette hva det koster fellesskapet ved tap av arbeidskraft og pleie for de trafikkskadde på lang sikt. Mer vareflyt på bane betyr mindre tungtrafikk på veiene og redusert antall ulykker. Et samfunnsøkonomisk bidrag.

Et godstog kan erstatte 24 trailere og sparer vedlikeholdskostnader. Godstoget bidrar også i det klimaøkonomiske regnskapet. Varene kommer både hurtigere fram og en trygg levering fra både inn og utland. Ferskere fisk til kjøpere i Europa kan gi milliarder ekstra inntekter. Er ikke det utvikling for næringslivet?

Lastebilene må være et supplement til tog og ikke omvendt. Tog er et viktig grønt og bærekraftig ledd i verdikjeden for vekst i hele Norge.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Krevende start for ung statsråd