Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Noe må gjøres med økonomien til kommunene

Mens Høyre selv skryter av at kommuneøkonomien er sterk etter sju år med Erna Solberg sin regjering, er realiteten en helt annen.

Akershus Senterparti frykter regjeringen vil bruke den svake kommuneøkonomien som en unnskyldning for en ny runde med kommunesammenslåinger. Foto: Mostphotos
Akershus Senterparti frykter regjeringen vil bruke den svake kommuneøkonomien som en unnskyldning for en ny runde med kommunesammenslåinger. Foto: Mostphotos

Allerede før koronapandemien slo til slet mange kommuner med røde tall. Hele 43 prosent av kommunene hadde et negativt netto driftsresultat i 2019. Opplysninger fra KS viser at de fem største kommunene trekker opp det gjennomsnittlige resultatet fra 2019. Flere normer og krav fra staten som ikke dekkes tilstrekkelig inn av rammetilskuddet, reduserer kommunenes handlingsrom i budsjettene. Blant annet bemanningsnormer innen skole og barnehage har skyld i dette. Kommunene blir nødt til å kutte kostnader, og dette går hardest utover barn og eldre.

Kommunene er hardt økonomisk rammet av koronapandemien. Dette skyldes direkte kostnader for å behandle smitte og sykdom, men de aller fleste kostnadene er en følge av regjeringens tiltak for å slå ned smitten. Spesielt vil tap av skatteinntekter prege kommunene. Tap av skatteinntekter vil ikke bare merkes i år, men i flere år fremover. KS sitt anslag over økonomiske konsekvenser for kommunesektoren er 15-24 milliarder kroner høyere enn hva regjeringens anslag er i revidert statsbudsjett.

Annonse

Regjeringen mener blant annet at innspart lønnsvekst og lavere prisvekst gjør at kommunene ikke taper like mye. Her er imidlertid beregningene vesentlig lavere enn KS sine. Staten har oljefondet til å hente penger fra i krisetider – det har ikke kommunene. Kommunene er derfor helt avhengige av nok overføringer fra staten for å klare seg.

Dårlig kommuneøkonomi gjør at de gode tilbudene nært folk må kuttes. Akershus Senterparti frykter regjeringen vil bruke den svake kommuneøkonomien som en unnskyldning for en ny runde med kommunesammenslåinger. Dette må det settes en stopper for gjennom full kostnadsdekning.

Av Senterpartiets ordførere i Akershus; Gudbrand Kvaal, Aurskog-Høland, Hans Kristian Solberg, Enebakk, Paul Johan Moltzau, Hurdal, John-Erik Vika, Eidsvoll kommune og Hans Kristian Raanaas, Frogn

Neste artikkel

Kan ikke leve med uforsvarlig ambulansetjeneste