Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nepotisme i regjeringsapparatet

Vi står overfor et reelt demokratisk problem.

Det er flere tette familiebånd i Solberg-regjeringen, og mellom regjeringen og Stortinget. F.eks er Frp-statsråd Ingvil Smines Tybring-Gjedde gift med Frps utenrikspolitiske talsmann, Christian Tybring-Gjedde. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Aftenposten har 2. februar en meget interessant reportasje om nære familiære relasjoner i regjeringsapparatet, spesielt knyttet til Høyre og Fremskrittspartiet. Avisen dokumenterer en lang rekke forhold der statssekretærer, rådgivere og statsråder har ekteskapelig og annen nær familiær tilknytning til politikere i og rundt det samme apparatet.

Dette er ikke noe nytt fenomen, blant annet var Arbeiderpartiet preget av nokså sterke dynastiske tendenser i tidligere perioder. Det nye er det massive omfanget dette har fått.

Da jeg var del av regjeringsapparatet i Syse-regjeringen for 30 år siden, kan jeg ikke huske en eneste relasjon av den typen Aftenposten nå beskriver, sjøl om flere kom fra politisk aktive familier. Nå ser det ut som om regjeringspartiene på løpende bånd plukker ektefeller, samboere, sønner og døtre inn til aktiv tjeneste for å være med og styre Norge.

Annonse

Jeg stiller ikke spørsmål ved disse menneskenes politiske og faglige kvalifikasjoner, heller ikke ved den formelle habiliteten. Der har Solberg & co. sikkert god nok støtte fra Justisdepartementets lovavdeling. Men når så mange personer med så lik bakgrunn og så mange nære relasjoner ristes sammen i et så viktig og samtidig nokså lukket fellesskap, er det grunn til å rope varsku.

«Der alle tenker likt, tenker ingen meget», heter et gammelt ordtak. Og når de andre som skal tenke er den du har som far eller datter eller deler seng med, blir tilnærmingen for snever.

Det som i tillegg er betenkelig er at personene i dette apparatet ikke blir rekruttert på vanlig måte. De blir plukket ut av ledelsen. Da blir slike «familieansettelser» enda mer tvilsomme. Det er åpenbart at vi her står overfor et reelt demokratisk problem.

Det jeg ikke skjønner, er hvorfor Erna Solberg og de øvrige lederne lar dette skje. Jeg forstår at kjærlighet og tette bånd lett vil oppstå i politiske ungdomsmiljøer, og at mange av disse samtidig er politiske talenter. Men det betyr ikke at man må velge blant disse.

Kongeriket og de politiske partiene er fullt av dyktige mennesker med politisk talent der det ikke kan reises tvil om uavhengighet og integritet.

Nepotisme er et svært belastet ord i historien. Det ble opprinnelig brukt om pavens begunstigelse av egne slektninger ved tildeling av geistlige embeter. Nå brukes nepotisme generelt om urettmessig begunstigelse av egne slektninger ved tildeling av embeter og stillinger.

Det nåværende regjeringsapparatet har dessverre fått et preg som gjør at betegnelsen ikke er injurierende.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Skam deg!