Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nei til vindkraft på Rensfjellet og Brungfjellet!

Bystyret i Trondheim ber nå om at områdene i Selbu og Klæbu som NVE mener er godt egnet for vindkraftutbygging, tas ut av planen.

Finnes alternativ: Vindmøller til havs er bedre enn vindmøller på land. Foto: Siri Juell Rasmussen
Finnes alternativ: Vindmøller til havs er bedre enn vindmøller på land. Foto: Siri Juell Rasmussen

Den senere tid er vindkraftutbygging på land fått mye oppmerksomhet, og det er ikke uten grunn.

Store og urørte naturområder er blitt berørt, og uopprettelige skader er påført terrenget for all fremtid.

Befolkningen og næringsinteresser i de berørte områdene har nå fått føle dette på kroppen, og ikke minst at det biologiske mangfold blir skadelidende.

Det er nå høyst tvilsomt om de konsekvensutredningene som er blitt gjennomført har vært tilstrekkelige, og flere kommuner i Trøndelag har nå gitt uttrykk for at vindkraftutbygging på land ikke lenger er ønsket.

Annonse

Frp er ikke imot fornybar energi, men den kan ikke skaffes til veie ved å skade og ødelegge sårbar og urørt natur.

Det finnes flere alternativer til produksjon av fornybar kraft.

Norge har nå en ledende ekspertise på utbygging av vindmøller til havs.

ENOVA ga nylig 2,3 milliarder til Equinor for videreutvikling og forskning på vindkraft til havs, noe som vi ser som en viktig del av fremtidens energiforsyning.

Eldre og umoderne kraftstasjoner må oppgraderes, solenergi tas stadig mer i bruk. Dette vil kunne gi et betydelig tilskudd til vårt energibehov.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

La oss nå i det minste få beholde kyrne!