Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nei til resistente storfe

De ville blitt fanget opp av foreslått ny GMO-regulering.

Fanget opp: Sæd fra GMO-redigerte okser ville blitt avdekket, skriver innsenderne. Foto: Benjamin Hernes Vogl
Fanget opp: Sæd fra GMO-redigerte okser ville blitt avdekket, skriver innsenderne. Foto: Benjamin Hernes Vogl

Ville storfe med gener for antibiotikaresistens blitt oppdaget av norske myndigheter ved en nivådelt tilnærming, spør Sarah Agapito Tenfen 15. september. Svaret er ja.

Bioteknologirådets flertallsforslag med nivådelte godkjenningskrav til ulike GMO/genredigerte organismer anbefaler at det på alle nivåer legges ved dokumentasjon om sekvensen for hele arvestoffet, også for produkter med meldeplikt. I tillegg bør det foreligge analyser av utilsiktede endringer. Vi har allerede gode metoder for det i dag. En slik tilnærming hadde fanget opp kyrne med gener for antibiotikaresistens.

Annonse

Om produsenten gjør slett arbeid, vil myndighetene enten kunne avvise meldingen eller selv kunne kontrollere dataene, slik FDA gjorde i tilfellet med de to kolla oksene. I tilfeller der en oppdager fremmed DNA, anbefaler rådet at produktet bør flyttes til det høyeste nivået.

Agapita Tenfen skriver videre at Bioteknologirådet tar feil om at Brasil unntar genredigerte organismer fra regulering. The National Technical Biosafety Commission (CTNBio) konkluderte imidlertid i oktober 2018 med at sæd fra genredigerte kolla okser ikke ansees som GMO når det gjelder lovregulering. Flere andre søramerikanske land har signalisert at de vurderer å regulere genredigerte organismer uten fremmed DNA på samme måte som for konvensjonelt fremstilte organismer. Dette gjelder særlig for planter.

Genredigering har potensial til å gi oss produkter med store gevinster for samfunnet, særlig med et klima i endring. GMOer er ulike, og en nivådeling vil sikre mer hensiktsmessige krav.

Bioteknologirådets flertallsforslag til framtidens GMO-regulering vil sikre norske myndigheter oversikt: Ingen GMO/genredigerte organsimer unntas regulering. Slik ivaretas hensyn til helse, miljø, bærekraft, samfunnsnytte og etikk, samtidig som det tas høyde for den teknologiske utviklingen.

Det er ingen grunn til å angripe Bioteknologirådets flertallsforslag i saken med de kolla kyrne. Vi står tilbake med at produsenten gjorde et slett arbeid, og at feilen burde ha blitt oppdaget før dyrene fortsatte sin ferd mot markedet.

Neste artikkel

Provoserende god