Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nei til mer usikkerhet i sporet

Vi bør si nei til EUs fjerde Jernbanepakke.

Skeptisk: Hold jernbanen under nasjonale tilsynsmyndigheter. Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix
Skeptisk: Hold jernbanen under nasjonale tilsynsmyndigheter. Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix

Det er ikke lenge til Stortinget behandler samtykkeproposisjonene til EUs fjerde Jernbanepakke. Samferdselsministeren ser ikke noen grunn til bekymring. I innlegget «Vi må la toget leve» (Nationen 29.08.), luftet jeg min bekymring for jernbanens fremtid. Innføres Jernbanepakke 4, vil det ikke lenger være mulig å reversere konkurranseutsettingen av persontransport på skinner. Det europeiske jernbanebyrået (ERA) vil overtar ansvaret for å føre tilsyn med jernbanen, dette er ikke betryggende. Samferdselsminister Jon Georg Dale svarte i innlegget «EUs fjerde Jernbanepakke vil styrkje sektoren» (Nationen 02.09.). Jeg ble dessverre ikke beroliget av svaret.

Dale lover å videreføre de gode tiltakene med dagen jernbanepolitikk, «Alt dette positive skal vi halde fram med å styre på eiga hand og utvikle til det betre», skriver han. Vi kan ikke både vedta EUs fjerde Jernbanepakke, og samtidig styre og ta ansvaret for jernbanepolitikken. Dersom Stortinget vedtar Jernbanepakken, mister vi muligheten til å bestemme retningen for jernbanepolitikken.

Annonse

Dale har klokkertro på å overlate kontrollen over jernbanen til ERA og innføre Jernbanepakke 4. «Både EUs fjerde jernbanepakke og våre eigne konkurransar om togtrafikken på Sørlandsbanen og i nord viser at vi har tenkt rett når vi ser kor mykje vi kan spare, og attpåtil få eit betre togtilbod», skriver han.

For det første ser vi ikke alle konsekvensene av konkurranseutsettingen ennå. For det andre er ikke konkurranseutsetting av jernbanen så populært i EU-landene som Dale hevder. Storbritannia ligger langt foran resten av EU med privatiseringen, og der er misnøyen stor. To tredjedeler av skottene ønsker for eksempel å renasjonalisere ScotRail, som nå drives av et nederlandsk selskap. Utenfor EU vil Storbritannia og Skottland beholde denne muligheten, men med fortsatt EU-medlemskap blir de prisgitt kravet om obligatorisk konkurranseutsetting.

Selv om Dale ser bort fra muligheten for at egen politikk kan slå feil, bør ikke vi gjøre det. Alle land har sine geografiske og klimamessige utfordringer. Til nå har ERA fjernet 13000 nasjonale regler i EU-landene. LO-forbundene som organiserer de ansatte i jernbanen er bekymret for hva som vil skje med både kvalitet, arbeidsvilkår og sikkerhet dersom ERA slipper til. Denne bekymringen er det god grunn til å ta alvorlig.

Vi må si nei til mer usikkerhet i jernbanepolitikken. Vi kan ikke gamble med jernbanens fremtid for å blidgjøre EUs byråkrater. Dale foreslår at noen fra Norge bare kan søke jobb i ERA for å sikre nasjonale hensyn. Istedenfor kan vi la vårt nasjonale tilsynsorgan (SJT) fortsette med å føre tilsynet uten overstyring fra EU.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Færre EØS-skeptikere, men vi trenger ingen EU-utredning