Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nei, NHO – naturen skal ikke ofres

Naturvernforbundet reagerer kraftig på NHO-direktør Ole Erik Almlids uttalelse om at vi «må tåle naturinngrep for å løse klimautfordringene».

Vindkraft: Å bygge ned verdifull natur for å produsere fornybar energi er ikke et godt klimatiltak, skriver innsenderne. Foto: Siri Juell Rasmussen
Vindkraft: Å bygge ned verdifull natur for å produsere fornybar energi er ikke et godt klimatiltak, skriver innsenderne. Foto: Siri Juell Rasmussen

Klimakrisa forsterkes når vi ødelegger naturen. Almlid burde samle sine medlemsbedrifter i en storstilt dugnad for energisparing, fremfor å rope ut om en unødvendig rasering av norsk natur.

Klima- og naturkrisen er over oss, og norsk næringsliv leter etter gode miljøtiltak for å kunne fremstå som klimavennlige. Da forventer vi at direktøren for landets største arbeidsgiverorganisasjon faktisk snakker om klimatiltak, ikke om naturrasering.

Å redusere bruken av fossil energi er den viktigste måten å få ned norske klimagassutslipp på. Det forutsetter en politisk vilje til kraftig satsing på energieffektivisering, nedgang i transportbehovet og utfasing av petroleumsindustrien. Et fossilfritt Norge i 2040 er mulig uten så omfattende utbygging av mer kraft enn vi allerede har.

Annonse

FNs naturpanel kom i fjor med en alarmerende rapport om dramatisk ødeleggelse av natur og økosystemer som truer vårt eget livsgrunnlag. Stadig nye naturområder ødelegges, asfalteres, dreneres, bygges ut og forurenses, og det ødelegger naturens evne til å rense luft og vann og produsere mat. Ødelagte økosystemer og tap av artsmangfold forverrer klimatrusselen. I en slik krisesituasjon er det utrolig å lese at NHO-direktørens uttalelser om at vi må ofre natur for å beskytte arbeidsplasser og klima.

Å bygge ned verdifull natur for å produsere fornybar energi er ikke et godt klimatiltak. Våre fjell, skoger og kystområder tåler ikke den enorme utbyggingen som Almelid tar til ordet for. Omfattende planer for bygging av vindkraft i Agders villmark har skapt opprør blant folk. Alle kommunene har fattet klare vedtak mot vindkraft i sin natur. Det er båret fram av et sterkt folkelig engasjement. Agder vil ikke ha vindkraft.

Vindkraftindustrien truer den villmarka vi har igjen i Agder. Her har vi en av Norges få, store forekomster av hubro, vi har villrein og vi har rovfugler som kongeørn og jaktfalk. Og vi har storlom og myrer med spillplasser for hønsefugl.

Vindkraft i det kuperte heilandskapet i Agder vil skape enorme naturødeleggelser og uvirkelige landskapsinngrep. Skog og myrer er viktige karbonlagre. Vindkraftindustri på karbonrike myrer, slik det er planlagt flere steder i landet, er ren og skjær galskap for både natur og klima.

Nei, NHO, det er ikke gjennom rasering av det som er igjen av urørt natur og umistelige friluftsområder vi skal redde klimaet. Det skal vi gjøre ved utfasing av fossil energi og en storsatsning på enøk, slik at vi får mer ut av den energien vi allerede ha bygd ut. Og når har NHO tenkt å gå til roten av klimaproblemet? Nemlig det faktum at norske olje og gasspumper går for fullt i en tid hvor vi trenger dramatiske kutt i utslippene av klimagasser. Elefanten i rommet er vel snart så synlig at også NHO kan få øye på den.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

En mer bærekraftig transportplan