Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nei, jeg prøver ikke å hemmeligholde noen norsk klimaplan

Norge er ikke medlem av EU. Dette har noen konsekvenser, blant annet for avtalen om felles oppfyllelse av klimamålet for 2030.

Hemmeligholder ikke klimaplan: Ola Elvestuen. Foto: Tere Bendiksby / NTB scanpix
Hemmeligholder ikke klimaplan: Ola Elvestuen. Foto: Tere Bendiksby / NTB scanpix

Norge skal levere en mindre omfattende statusplan enn EUs medlemsland. At denne statusplanen ikke sendes på offentlig høring blir framstilt som at jeg vil "holde den norske klimaplanen hemmelig" i en sak i Nationen 20. november. Det er langt fra sannheten.

EUs medlemsland skal levere klima- og energiplaner. Til sammen skal disse planene gi en status på hvordan EU ligger an til å nå sine felles europeiske mål for klima og energi. Avtalen mellom EU og Norge omfatter bare klimamålet, ikke EUs energimål og regelverk. Derfor skal ikke Norge levere en integrert energi- og klimaplan.

Annonse

I en erklæring i avtalen med EU står det at Island og Norge frivillig vil utarbeide planer som viser dagens vedtatte og planlagte klimapolitikk. Planen vil med andre ord beskrive klimapolitikk som offentligheten og organisasjonslivet allerede kjenner til gjennom blant annet høringer og innspillsmøter.

Planen skal gjøres tilgjengelig for offentligheten, EU og EFTAs overvåkingsorgan ESA innen 31. desember. Denne løsningen ble vi enige med EU om for å sikre at også vi gir informasjon om status for hvordan vi skal nå våre klimamål.

Neste år skal regjeringen legge fram en plan for hvordan vi skal redusere ikke-kvotepliktige utslipp med 45 prosent. Det er her vi skal utvikle politikken og foreslå nye tiltak og virkemidler for å nå målet vårt.

Denne planen regner jeg med vil føre til omfattende offentlig debatt, og ser fram til mange gode innspill.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

En himmel over epletreet