Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nationens ensidige beskrivelse

Som abonnent av Nationen vil jeg med dette innlegget følge opp Nationens beskrivelse av at kommunene får for lite penger.

Innsenderen mener kommunalminister Nikolai Astrup (H) og regjeringen ikke har vært for gjerrige overfor kommunene i neste års statsbudsjett. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Innsenderen mener kommunalminister Nikolai Astrup (H) og regjeringen ikke har vært for gjerrige overfor kommunene i neste års statsbudsjett. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Det forunderer meg at det ensidig beskrives ut fra kommunenens ståsted.

Det er vel en vanlig oppfatning at kommunene sjelden eller aldri får nok av statlige midler.

At våre samfunnsmessige utfordringer i kommende ti-årsperiode er store og av en slik størrelse at det må til omstillinger, synes riktig.

Annonse

Faktaopplysninger om at befolkningsgruppa som vil ha behov for offentlige tjenester øker, mens gruppa som skal betale skatt og finansiere de samme tjenestene, blir mindre.

I 2010 var det 3,6 yrkesaktiv per pensjonist. I 2030 vil det være 2,6. Det er et dramtisk fall.

Utfordringene er av en så alvorlig karakter at lokalpolitikerer rundt om i landet må innse at omstilling må til og tilpasse sin politikk til de økonomiske utfordringer vil kreve.

Det vil være av interesse om Nationen, som målbærer nyheter og oppftaninger fra Distrikts-Norge, fulgte opp på en balansert måte dette viktige samfunnsspørsmlet.

Fylkesmannen i Innlandets råd til kommunene, “Gjør mer for mindre”, er verdt å merke seg.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Senterpartiets symbolpolitikk for distriktene