Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nationen tar feil om offentlig konsulentbruk

Jeg skal være den første til å slå ned på unødvendig konsulentbruk i staten – men Nationens beskrivelse av offentlig konsulentbruk under vignetten #motkultur gir et feil bilde av virkeligheten.

Håpløs: Fremstillingen av konsulenter som regjeringens «skjulte strateger» er mildt sagt håpløs og misvisende, skriver finansminister Jan Tore Sanner (H). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Håpløs: Fremstillingen av konsulenter som regjeringens «skjulte strateger» er mildt sagt håpløs og misvisende, skriver finansminister Jan Tore Sanner (H). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Bruk av konsulenter i staten handler i hovedsak om å gjennomføre store og viktige prosjekter i hele landet på en kostnadseffektiv måte. Fremstillingen av konsulenter som regjeringens «skjulte strateger» er mildt sagt håpløs og misvisende.

Les kommentaren fra Hilde Lysengen Havro her:

Staten er en stor innkjøper av konsulenttjenester. Foreløpige regnskapstall for 2019 viser et totalt innkjøp på omtrent 10 milliarder kroner. Det meste brukes på IT og prosjektering av viktige investeringer for folk og næringsliv over hele Norge.

Konsulenttjenester brukes blant annet til planlegging av E39 Rogfast, E39 Hordfast, E18 Lysaker-Ramstadsletta, utvikling av systemet DigiBarnevern som skal øke kvaliteten i barnevernet på tvers av kommuner og implementering av 11 måneders studiestøtte. I disse tilfellene gjør konsulenter det mulig å gjennomføre og kvalitetssikre prosjekter som det er bred enighet i Stortinget om å gjennomføre.

Annonse

Av de 10 milliardene som ble brukt på konsulenttjenester, ble 470 millioner brukt på «Organisasjonsutvikling, kommunikasjonsrådgiving m.v.». I Nationens kommentar 24. februar fremstilles dette som rene penger til hemmelige PR-rådgivere. Det stemmer ikke med virkeligheten.

En gjennomgang av etatene med størst utgifter viser at halvparten av konsulentkjøpene også på denne posten er knyttet til IKT-prosjekter, og over en tredjedel er knyttet til organisasjonsutvikling.

Flere etater, deriblant Skatteetaten og Tolldirektoratet, har gjennomgått store omorganiseringer de siste årene. Noen etater har også brukt penger innen kommunikasjon. Skatteetaten har for eksempel opplyst om ny og enklere skattemelding, Folkehelseinstituttet har hatt en kampanje for å få flere til å ta HPV-vaksine og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap hat hatt kampanjer for å få folk til å bytte batteri i røykvarsleren.

Konsulentbruken Nationen referer til dekker med andre ord både nødvendige omorganiseringer og viktige kampanjer.

Jeg er enig med Nationen i at vi må ha transparente og demokratiske prosesser om politiske saker i Norge, men det blir for lettvint å sause all statlig konsulentbruk sammen og ilegge det partipolitiske motiver.

For staten er konsulentbruk først og fremst et spørsmål om tilgang på kompetanse for å gjennomføre viktige prosjekter innen samferdsel, forsvaret og en rekke velferdstjenester.

Nationens kommentar bidrar mer til å villede enn å klargjøre en viktig diskusjon om offentlig pengebruk.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Maktens sanne ansikt