Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nationen bommer kraftig om kvotemeldingen

Det er alvorlig å hevde at regjeringen bryter norsk lov.

Det er grunn til å spørre seg hvorfor en meningsbærende avis velger så åpenbart å villede om innholdet i en så sentral rapport, skriver Tom-Christer Nilsen. Foto: Mariann Tvete
Det er grunn til å spørre seg hvorfor en meningsbærende avis velger så åpenbart å villede om innholdet i en så sentral rapport, skriver Tom-Christer Nilsen. Foto: Mariann Tvete

Nationen bommer kraftig i sin leder om kvotemeldingen.

Riksrevisjonen har ikke påpekt noe lovbrudd eller noe praksis i strid med loven når det gjelder fiskeriforvaltningen. Det er alvorlig å hevde at regjeringen bryter norsk lov. Det hadde vært interessant om Nationen kunne peke på hvor Riksrevisjonen sier det.

"Det er en skandale at norsk fiskeriforvaltning i årevis har vært i strid med det regelverket Stortinget har vedtatt", skriver Nationen på lederplass.

Les hele lederen her:

Men Riksrevisjonen har ikke påpekt noe praksis i strid med det regelverket Stortinget har vedtatt. Tvert imot er de sakene Riksrevisjonen har påpekt helt åpenbart i tråd med regelverket, men Riksrevisjonen mener summen av dette utfordrer målsetningene. Å utfordre er noe annet enn et lovbrudd.

Riksrevisjonen peker på utenlandsk eierskap. Loven sier at utlendinger ikke kan være majoritetseier i fiskefartøy over 15 meter. Det er ikke pekt på noe slikt tilfelle. Påpekningen er knyttet til at 1,3 prosent av kystflåten under eie av EØS-borgere bosatt i Norge. Det er i tråd med regelverket.

Riksrevisjonen peker på at ikke-fiskere eier andeler i fiskefartøy. Loven er at aktive fiskere må eie og kontrollere mer enn 50 prosent av fartøyet. Det er ikke avdekket brudd på dette.

Annonse

Riksrevisjonen peker på at det er kvoter som fiskes av andre enn fartøyene som har fått dem. Det er ikke et brudd på regelverket. Dette er en unntaksordning som gjør at en fisker skal bygge ny båt, kan selge båten før han bygger ny, og slippe å komme i finansiell klemme etterpå. Det er viktig for at ikke næringens finansieringskostnader skal bli for høye. Det er også viktig når båten havarerer, må på verksted, eller når en fisker skal ha fødselspermisjon.

Riksrevisjonen peker på en konsentrasjon av eierskap. Det er ikke et brudd på regelverket, for i de fleste fartøygruppene er det ikke regler for dette. I de gruppene der det er slike regler, er det ikke pekt på brudd på disse. Spørsmålet om hvorvidt bør være slike regler er en annen sak. En kan ikke kritisere brudd på mulige fremtidige regler, og det har Riksrevisjonen heller ikke gjort.

Riksrevisjonen peker på at fartøyene har blitt færre og større. Heller ikke dette er brudd på noe regelverk. Regelverket har satt rammer for dette, og det er ikke påpekt noe brudd på dette. I behandlingen av kvotemeldingen vil reglene strammes inn på dette området, og denne utviklingen bremses.

Riksrevisjonen peker på at kvoteprisene er blitt høyere. Det er ikke et brudd på noe regelverk, men en observasjon. Her ville nok noen håpt Riksrevisjonen skulle sagt at måten fartøy med fisketillatelse selges og kjøpes i dag er i strid med loven, men det har de altså ikke sagt.

Det er grunn til å spørre seg hvorfor en meningsbærende avis velger så åpenbart å villede om innholdet i en så sentral rapport.

Ingen steder i rapporten påpekes det at noen av regjeringene i perioden 2004–2018 har brutt fiskerilovene, verken nåværende regjering eller den rødgrønne.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Vi må se de usynlige bøndene