Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Når metan brytes ned

Biologiske metanutslipp gir ikke økt netto tilførsel av karbon til atmosfæren.

Biologisk: Metanutslipp med biologisk opphav. Foto: Lars Bilit Hagen
Biologisk: Metanutslipp med biologisk opphav. Foto: Lars Bilit Hagen

Per M. Mathisen stiller 24. juli et godt spørsmål til min kronikk om oppvarmingseffekten av metan. Jeg har lurt på det samme selv. Det er, så langt jeg har registrert, ingen vitenskapelig uenighet om at konstante utslipp av metan over lang tid gir konstant konsentrasjon av metan i atmosfæren. Fordi metanet brytes ned. Dermed forårsaker heller ikke metanet ytterligere økning i strålingspådrivet. Men det brytes jo ned til noe. De komplekse prosessene i atmosfæren kan andre si vesentlig mer om enn meg. Men jeg tror det er tilstrekkelig for forståelsen i denne sammenheng å si at karbonet i metan (CH4) blir til CO2.

Her er det stor forskjell på om metanet har fossilt eller biologisk opphav. Hvis det har fossilt opphav, for eksempel lekkasjer fra produksjon av olje og gass, vil atmosfæren bli tilført nytt karbon når det fossile metanet brytes ned til CO2. Hvis metanet har biologisk opphav, for eksempel fra fordøyelsen og gjødsel fra drøvtyggere, er karbonet nylig hentet ut fra atmosfæren gjennom verdens mest effektive klimatiltak, fotosyntesen. Biologiske metanutslipp gir derfor ikke økt netto tilførsel av karbon til atmosfæren. Derfor er det også en forskjell i omregningsfaktoren for utslipp av metan til såkalte CO2-ekvivalenter, avhengig av om det har fossilt eller biologisk opphav.

Men om lang tids konstante utslipp av biologisk metan ikke gir økning i strålingspådrivet, gir det en liten økning i temperaturen over tid, som følge av langtidseffekter av tidligere økning i utslippene. Derfor må utslippene reduseres med om lag 3 prosent per tiår for å stoppe ytterligere oppvarming forårsaket av metan. Utslipp av metan har altså en liten kumulativ effekt. Men svært langt fra som CO2, hvor alle nye utslipp akkumuleres i atmosfæren. Oppvarmingseffekten av de ulike gassene bør generelt i større grad vurderes kumulativt over tid, ikke på årlige utslipp. Vil noen lese mer om dette, og forståelsen som sentrale klimaforskere og bidragsytere til IPCC har etablert, er det for eksempel en mulighet å søke på nettet på: Climate metrics for ruminant livestock.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Dyrevelferden lider under Mattilsynet