Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nærskole mye bedre enn høyreskole

I valgkampen har Høyre lansert et nytt tvangsprosjekt. Denne gangen skal det gå ut over de videregående skolene, der alle fylker skal tvinges til å innføre karakterbasert inntak.

Høyre er dessverre ingen garantist for at ungdom skal ha en videregående skole nær der de bor., skriver Bjørn Jarle Røberg-Larsen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Høyre er dessverre ingen garantist for at ungdom skal ha en videregående skole nær der de bor., skriver Bjørn Jarle Røberg-Larsen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Målet er at elevene skal konkurrere, og at elever med sterke avgangskarakterer fra ungdomsskolen skal få velge fritt – mens de som har svakere karakterer risikerer å måtte busses på kryss og tvers over store områder.

I dag velger fylkene selv om de vil ha karakterbasert inntak eller om de vil la elevene gå på nærskolen sin. Hedmark har hatt nærskolemodellen i veldig mange år, og det er også nærskolemodellen som er vedtatt for det nye Innlandet fylke. Høyre prøvde seg der også med å foreslå karakterbasert inntak, men vi i Arbeiderpartiet gikk for nærskoler sammen med Senterpartiet, SV og det klare politiske flertallet i både Oppland og Hedmark.

Høyres nye forslag er at folkevalgte og innbyggere ikke lenger skal ha noe å si om dette. Det er staten som skal bestemme, og det skal være karakterbasert konkurranse over hele landet. Også i fylker der de folkevalgte har bestemt å la nærskoleprinsippet gjelde. Innlandet er altså et slikt fylke der Høyre nå vil at staten skal overstyre de lokale hensynene.

Annonse

Nok et angrep på demokratiske vedtak, med andre ord. Høyre er dessverre ingen garantist for at ungdom skal ha en videregående skole nær der de bor. Tvert om – i Innlandet valgte vi nærskolemodellen for å skape forutsigbarhet og trygghet for alle elever. Høyres alternativ er at de som sliter med skolemotivasjonen skal busses til de minst populære skolene – om så langt vekk fra der de selv bor og har familie, venner og sosialt nettverk. Det høres ut som oppskriften på at flere dropper ut og avbryter skolegangen.

I Arbeiderpartiet vil vi at flere skal fullføre og bestå videregående opplæring, ikke færre. Og vi vil ha en skole som løfter alle, gir muligheter for alle og er rettferdig for alle – ikke bare for dem som har sterke karakterer fra ungdomsskolen. I stedet for å utvikle et system med A- og B-skoler, er Arbeiderpartiets alternativ å sørge for at ALLE skolene våre er moderne, attraktive, har dyktige lærere med tid til hver elev, har forsterket rådgivningstjeneste, tilgjengelig skolehelsetjeneste hver dag og oppdatert læremateriell. Og ikke minst går vi til valg på en læreplassgaranti for yrkesfagelevene våre. Dette er endringer som forbedrer skolen. Høyres forslag går motsatt vei.

Innlandet Arbeiderpartis politikk er at den videregående skolen i Innlandet skal bli Norges beste – ikke at vi skal akseptere en utvikling der noen skoler blir populære og andre upopulære. Skolene våre skal ikke bli enda en arena for Høyres konkurranse- og markedstenkning.

Arbeiderpartiet sier derfor nei til høyreskolen og ja til nærskolen. Som modell vil vi at elever prioriteres til den nærmeste skolen der utdanningstilbudet eleven ønsker seg finnes. Og selvsagt skal vi ha samme fleksibilitet som har ligget inne hos Hedmark i alle år: Elever som av gode grunner vil søke seg til skoler andre steder i Innlandet skal selvsagt kunne gjøre det. Men inntak basert på konkurranse om karakterer er vi mot.

Og for oss er det viktig at det fortsatt skal være de folkevalgte i hvert enkelt fylke som bestemmer inntaksmodellen til videregående opplæring – ut fra lokale forhold og hva de mener vil gi den beste løsningen for elevene. Hvordan kan det ha seg at Høyre fortsatt ikke har lært av fadesene fra andre tvangsreformer de har tvunget gjennom …?

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Havteknologi er bedre enn «ocean space»