Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mørke forhandlinger

Småbrukarlaget og Spire er bekymret for konsekvensen en brexit-avtale kan ha for norsk jordbruk.

Ikke større kvoter: NBS og Spire mener at Storbritannia ikke skal få økte importkvoter på kjøtt og ost.
Ikke større kvoter: NBS og Spire mener at Storbritannia ikke skal få økte importkvoter på kjøtt og ost.

Forhandlingene om en frihandelsavtale med Storbritannia er i en sluttfase. Frihandelsavtalen vil svekke vår selvforsyningsgrad, inntekt til norske bønder, arbeidsplasser i landbruket og er i strid med våre forpliktelser til FNs bærekraftsmål.

Det er ikke bærekraftig å importere mat som vi selv produserer for å oppnå andre økonomiske handelsfordeler.

Norge må øke matvareberedskapen og matsuvereniteten. Økte importkvoter på kjøtt og ost vil ha motsatt effekt. Vi skal ha jordbruk politiske mål som gjør at den norske bonden kan få produsere mest mulig mat på norske ressurser.

Handelsavtalen, i kjølvannet av brexit, blir avgjort bak lukkede dører. FNs nye erklæring for bønder og andre som jobber innenfor jordbruk, UNDROP, artikkel 13, sier at de som er berørt av en handelsavtale skal ha rett til å bli hørt. Til tross for dette har ikke jordbruksnæringa fått mulighet til å komme med innspill til handelsavtaler som Mercosur eller nå i forbindelse med brexit. Næringa blir påvirket når billige meieriprodukter og kjøtt blir importert fra Storbritannia, det betyr direkte at noen av oss skal bort.

Annonse

Vi vil påpeke at norsk landbruk er unikt, at dyrevelferden er høy og bruken av antibiotika lav. Import av mat vi selv kan produsere er generelt en dårlig idé. En måte å oppnå bærekraftsmålene på, er å redusere importen av varer som kjøtt og ost som har høye klimagassutslipp. I tillegg har kjøtt og meieri varer best forutsetning for å ha høy selvforsyningsgrad i i Norge.

Vi vil derfor sterkt oppfordre næringsministeren til å lytte til aktører i matnæringa og sivilsamfunnet i arbeidet med denne og andre frihandelsavtaler.

Å ha rett og plikt til å produsere mat for befolkningen er en viktig verdi, spesielt i verdenssammenheng. Frihandelsavtaler gjør ofte skade for et lands egen matproduksjon, et land sin matsuverenitet og matsikkerhet. Ved å øke Storbritannias importkvoter på mat vi selv har grunnlag for å produsere på en bærekraftig måte, risikerer vi å ødeleggehele infrastrukturen som hører til.

Et lands matproduksjon er i faresonen når et annet land får rett til å eksportere produkter til en lavere pris. Handelsavtaler og prinsippene rundt matproduksjon må derfor sees i en større sammenheng. Det handler om framtida til hele det norske matsystemet.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Dette er ikke et kort vi kan bruke når det passer oss, men mål den norske regjeringen må forholde seg til. Også når nye handelsavtaler skal forhandles frem.

Internasjonalt utvalg i Norsk Bonde -og Småbrukerlag (NBS) og Spire mener derfor at import av matvarer fra Storbritannia som vi selv produserer ikke er ønskelig og må ut av Norges brexit-avtale.

NBS og Spire mener at Storbritannia ikke skal få økte importkvoter på kjøtt og ost.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Lausdriftskrav og investeringar