Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Misvisende fra Nationen om "lakseskatt"

Vi stusser over Nationens framstilling av synspunktet til KS.

Reagerer: Bjørn Arild Gram, leder i KS. Foto: KS
Reagerer: Bjørn Arild Gram, leder i KS. Foto: KS

Nationens lederartikkel 25. mai omhandler regjeringens forslag i revidert nasjonalbudsjett (RNB) om såkalt «lakseskatt», mer presist betegnet produksjonsavgift til vertskommunene. Avisa konkluderer med at regjeringens forslag til skatt på oppdrett verken gir mye eller lokal skatteøkning. Det er staten som tjener.

Les Nationes leder her:

Så langt er også KS enig. Imidlertid stusser vi over lederartikkelens utsagn om at «dette må gi en flau smak i munnen hos KS, som har støttet industriens motstand mot grunnrenteskatt nettopp ut fra et resonnement at det ville virke sentraliserende».

Annonse

Dette er en misvisende framstilling av KS´ synspunkt. I høringssvaret til Finansdepartementet om skattlegging av havbruk skriver vi:

«KS støtter skattlegging av grunnrente i havbruk som en hensiktsmessig beskatningsform. En fleksibel produksjonsavgift kan i praksis fungere som en god grunnrentebeskatning.»

I høringssvaret tok også KS avstand fra havbrukskatteutvalgets flertallsforslag (subsidiært) om å øke betydelig andelen av auksjonsinntektene som tilfalt staten, på bekostning av kommunesektoren, dersom det ikke ble gjennomført større endringer i beskatningen. Det er nettopp det regjeringen nå har gjort.

KS støtter forslaget om en moderat produksjonsavgift som sikrer stabile og forutsigbare inntekter til vertskommunene for oppdrettsanlegg. Det sikrer at det ikke bare er ny kapasitet som gir inntekter til lokalsamfunnene.

Men den inndragningen av lokale inntekter som regjeringen nå foreslår ved å kutte andelen av auksjonsinntektene som kommuner og fylkeskommuner mottar fra 80 til 25 prosent, er uakseptabelt. Det grepet trengte ikke regjeringen å gjøre, selv om det blir innført en moderat produksjonsavgift.

Vi setter vår lit til at de som forhandler om revidert nasjonalbudsjett i Stortinget har større forståelse for å sikre de lokale inntektene, og dermed også insentivene til å stille sjøareal til grunn for oppdrettsnæringen.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Distriktsopprør på bygdas premisser