Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Misforståelser om kjøtt, mat og klima

Klimagasseffekten av den kjøttfrie dagen er beregnet til ca. en million tonn CO2-ekvivalenter i året.

Det aktuelle scenarioet i Klimakur 2030 går ut på å redusere produksjonen av ammeku og sau. Foto: Lars Bilit Hagen
Det aktuelle scenarioet i Klimakur 2030 går ut på å redusere produksjonen av ammeku og sau. Foto: Lars Bilit Hagen

I et debattinnlegg i Nationen 21.2.2020 kommenterer Torstein Steine Klimakur 2030, hvor ett av tiltakene er å redusere forbruket av rødt kjøtt.

Han skriver bl. a. at redusert kjøttproduksjon vil føre til at vi må importere mer mat fra andre land og at store arealer vil gro til med busker og kratt.

Undertegnede har vært med på å beregne effektene av endret kosthold i Klimakur 2030 og vil herved forsøke å avklare noen av misforståelsene i innlegget til Steine.

Det mest omtalte tiltaket i Klimakur 2030 er et scenario hvor det forutsettes at forbruket av rødt kjøtt skal reduseres med en tredel fram til 2030, og at det totale kjøttforbruket per innbygger skal reduseres til det samme nivået som for 25 år siden. Dette kan neppe karakteriseres som noen dramatisk endring av kostholdet.

Det forutsettes videre at selvforsyningsgraden skal øke for alle matvarer unntatt sukker. Frykten for at en million dekar blir liggende brakk som følge av redusert kjøttforbruk er basert på en misforståelse som vi har avklart i et innlegg i Nationen 16.2.

Jeg kjenner ikke til forslag som går ut på å avskaffe melkeproduksjonen eller kjøttproduksjon basert på melkekyr. Spekulasjoner om konsekvensene av å fjerne alle drøvtyggere fra matproduksjonen er derfor ikke relevant.

Det aktuelle scenarioet i Klimakur 2030 går ut på å redusere produksjonen av ammeku og sau. Kjøtt fra disse produksjonene utgjør en liten del av matforbruket, 2 prosent av energiforbruket og 5 prosent av proteinforbruket. Deler av dette forbruket kan uten problemer erstattes med norsk produsert vegetabilsk mat og fisk.

Steine har liten tro på effekten av kjøttfrie dager. Scenariet i Klimakur 2030 forutsetter at det årlige kjøttforbruket per innbygger reduseres med 18 kg målt i slaktevekt. Det tilsvarer omtrent en ekstra kjøttfri dag i uka.

Klimagasseffekten av denne kjøttfrie dagen er beregnet til ca. en million tonn CO2-ekvivalenter i året. Det utgjør ca 20 prosent av utslippene fra jordbruket og kan derfor ikke betraktes som uvesentlig.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Oslofjorden må reddes – men ikke med matkutt